مبارزه با حفظ روسیه

تاریخ چه بی رحمانه ورق می خورد

۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰ کد : ۲۰۱۸۱۳۷ اخبار اصلی اروپا
در خلال جنگ بزرگ میهن پرستانه هزاران سرباز ارتش سرخ به عنوان قهرمانان اتحاد جماهیر شوروی نشان شجاعت گرفتند. امروز نوادگان آنها مجبور شدند بار دیگر به دفاع از حق تکلم به زبان روسی برخیزند. آن هم در سرزمینی که روزگاری نه چندان دور جزء قلمرو روسیه کمونیستی محسوب می شد. تاریخ چه بی رحمانه ورق می خورد.
تاریخ چه بی رحمانه ورق می خورد

نویسنده: مارکو ایماریزیو

دیپلماسی ایرانی: نمایشگاهی که شامل 48 پنل می گردد در مسکو و در سه پارک برپا شده است. در یک سو عکس یک قربانی روسی در اوکراین و تاریخچه زندگی اش است و در سوی دیگر سربازی می بینیم که در خلال جنگ دوم جهانی جان خود را از دست داده است. در عرض بیش از هزار سال وجود روسیه تلاش ها به منظور به یوغ کشیدن روسیه فراوان بوده اند لیکن اجدادشان می دانستند که چگونه باید مهاجمان را پس بزنند.

چند ماهی است که انتقال از عملیات نظامی ویژه، عملیاتی که به نظر سریع و نه چندان دردناک در سرزمینی به هرحال دوردست می رسید به یک جنگ میهن پرستانه که به هیچ وجه متفاوت با جنگ هایی که علیه ناپلئون و هیتلر صورت گرفته، آغاز شده است. جنگ اوکراین با همه پروپگانادای رسانه های غربی متفاوت از همه نبردهایی است که تا کنون بوده است. در این نمایشگاه عکسی با عنوان «قهرمانانی با قلبی تا ابد روسی» که توسط شرکت تاریخی نظامی با حمایت وزارت دفاع روسیه ترتیب یافته در اواسط ماه سپتامبر افتتاح شده است. یعنی همان روزهایی که در خرسون اوضاع رو به وخامت گذاشته بود و طی این ماه ها در سراسر کشور گردش کرد.

پیام این نمایشگاه این است که جنگ ها علیه متجاوزان غربی و جنگ اوکراین در پی هم می آیند. این جنگ برای آینده روسیه تعیین کننده است. آیا کسی می توانست تصور کند که در سرزمین قهرمان دونباس، هشت قرن و دهه بعد، حکومت نازی با همه پیشروی هایش تا سرحد مرگ در آن مغلوب و زمنگیر شود و حتی حمله اش علیه خودش برگردد؟ در خلال جنگ بزرگ میهن پرستانه هزاران سرباز ارتش سرخ به عنوان قهرمانان اتحاد جماهیر شوروی نشان شجاعت گرفتند. امروز نوادگان آنها مجبور شدند بار دیگر به دفاع از حق تکلم به زبان روسی برخیزند. آن هم در سرزمینی که روزگاری نه چندان دور جزء قلمرو روسیه کمونیستی محسوب می شد. تاریخ چه بی رحمانه ورق می خورد.

منبع: کوریره دلاسرا (ایتالیا) / تحریریه دیپلماسی ایرانی

کلید واژه ها: روسیه اوکراین روسیه و اوکراین جنگ اوکراین حمله روسیه به اوکراین زبان روسی


( ۱۴ )

نظر شما :

مسعود ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۶:۳۶
چه نژاد پرستانه !؟