نگاهی به آرشیو ۳۰ سال پیش رویترز

به یاد سقوط دیوار برلین

۱۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ کد : ۱۹۸۷۲۴۵ اخبار اصلی عکس نوشته
دروازه برندنبرگ در دیوار برلین در ۲۲ دسامبر سال ۱۹۸۹ گشوده و روند تخریب دیوار ۱۳ ژوئن ۱۹۹۰ آغاز شد و در ماه نوامبر ۱۹۹۱ بود که دیوار کاملا فرو ریخت و «سقوط دیوار برلین» مسیر را برای یکپارچگی مجدد آلمان هموار ساخت.
به یاد سقوط دیوار برلین

کلید واژه ها: سقوط دیوار برلیندیوار برلینیکپارچگی آلمان


( ۱ )

نظر شما :