استمرار مسلمان کشی بدست مسلمان

غوطه شرقی غوطه در خون است

۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۰ کد : ۱۹۷۵۲۸۱ نگاه ایرانی خاورمیانه
نویسنده خبر: افشار سلیمانی
افشار سلیمانی می نویسد: آیا این امریکای مسیحی و متحدین اروپاییش نیستند که با سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن موجب کشتار مسلمین بدست خودشان می شوند و سلاح های خود را بفروش می رسانند و مسلمانان را از قافله توسعه همه جانبه باز می دارند؟
غوطه شرقی غوطه در خون است

دیپلماسی ایرانی: فاجعه بارتر ازاین نمی شود که سالهاست در اکثر مواقع این مسلمان است که مسلمان را به قتل می رساند و قطعا تعداد مقتولین مسلمانی که بدست مسلمان کشته می شود خیلی بیشتر از تعداد کشته شدگان مسلمان بدست غیرمسلمان است.

از زمان جنگ عراق و ایران مسلمان کشی بدست مسلمان شروع شده و امروز عمدتا در یمن و سوریه و افغانستان و لیبی و به درجات کمتری در برخی از کشورهای اسلامی من جمله پاکستان  ادامه دارد. این در حالی است که 57 کشور اسلامی در قالب سازمان همکاری کشورهای اسلامی قراربود به وحدت نظر و عمل برای حمایت از مسلمانان جهان برسند؟  

 آیا این امریکای مسیحی و متحدین اروپاییش نیستند که با سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن موجب کشتار مسلمین بدست خودشان می شوند و سلاح های خود را بفروش می رسانند و مسلمانان را از قافله توسعه همه جانبه باز می دارند؟ رهبران سیاسی، دینی، فرهنگی و روشنفکران و مردم در جهان اسلام از این خواب غفلت چه زمانی بیدار خواهند شد؟

این گوی سبقت گرفتنها در کشتار و تخریب مسلمان و کشورهای اسلامی بدست مسلمانان تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ 500 هزار نفر مسلمان سوری درطول چهار سال اخیر عمدتا بدست مسلمانان کشته شده اند، 500 نفر مسلمان در همین سه چهار روز اخیر در غوطه شرقی در خون غوطه ور شده اند، تنها غیر مسلمانانی که درسوریه مسلمان می کشند، روسیه وامریکا و اسرائیل اند، بدون توجه به اینکه حق با کیست؟ مابقی قاتلان مسلمانند. به هر تقدیر نیروهایی از  کشورهای مسلمان در سوریه، تحت هر عنوانی مسلمان کشی می کنند. هم تروریست مسلمان است، هم ضدتروریست، هم سوری حامی اسد مسلمان است هم سوری مخالف اسد. یمنی ها که یکدیگر را می کشند، عربستان و امارات که یمنیها را می کشند یا کشته می شوند مسلمانند. ترکها که که در عفرین می کشند یا کشته می شوند خود مسلمانند و مسلمان می کشند. ایرانی ها هم که درسوریه با داعش جنگیدند مسلمانند، داعشی ها هم ادعای مسلمان بودن می کنند. خلاصه که باید خون گریست که به شکل گسترده مسلمان کشی راه افتاده است اما سودش بحساب غیرمسلمانان سلطه طلب و اشغالگر واریز می شود، معلوم نیست سرنوشت مسلمانان حداقل در خاورمیانه چه خواهد شد؟

همزمان با این کشتارها و خسارتها و عقب ماندگیها در دنیای اسلام، این جهان سلطه است که بدون فوت وقت توسعه می یابد.

درد ناکتر و مفتضحاته تر و شرم آور تر این است که جهان سلطه که از بی درایتی و تشنگی قدرت و ثروت رهبران جهان اسلام سوء استفاده کرده و این آتش را بر دامان مسلمین افکنده است، خود نیز می خواهد این آتش را خاموش کند و رهبران مسلمان عنان اختیار را از کف داده اند و چون به منافع ملتهای مسلمان خود و جهان اسلام نمی اندیشند توان خاموش کردن این آتش و خاتمه دادن باین کشتار را ندارند وبی عرضگی را تا آنجا رسانده اند که دونالد ترامپ ظاهر الاحمق براحتی بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعلام  و تاریخ انتقال سفارت امریکا را اردیبهشت 1397 تعیین می کند.

امروز فراتر از اینکه برای جلوگیری از کشتار در  سوریه و یمن و افغانستان و لیبی اقدامی عاجل صورت گیرد باید به مسلمان کشی به دست مسلمان پایان داده شود. پارادیم نگاه به نظام بین الملل و جهان اسلام باید تغییر یابد، نتیجه این همه تلاشها واندیشه ها همین خونریزیهاست که پیش روی همگان است. با شعار وحدت شاهد وحشتیم و با شعار مرگ بر دیگران  مسلمان کشته می شود.

اگر اندیشه اسلامی منجر به  غلبه برنفسانیات رهبران جهان اسلام و گفتگوی همه جانبه آنان  برای حل اختلافاتشان و رسیدن به هم افزایی و منافع مشترک به نفع مردم  نگردد این روند تلخ و خسارت بار کماکان ادامه خواهد داشت  .

کشورهای مسلمان ابتدا باید در پارادایم دولت -ملت به نتیجه منطقی برسند سپس در قالب منافع  جهان اسلام ،تا بتوانند درمسیر صلح و ثبات و امنیت وتوسعه گام بردارند ،بدون استقرار نظامهای دموکراتیک در کشورهای اسلامی ،مفهوم واقعی دولت - ملت مفقود خواهد شد و همین مسیر زورگویی و تمامیت خواهی درداخل کشورهای اسلامی و جنگ و خونریزی  و عقب ماندگی در جهان اسلام ادامه خواهد یافت  .

افشار  سلیمانی

نویسنده خبر

سفیر اسبق ایران در آذربایجان و پژوهشگر و تحلیلگر مسائل روسیه و منطقه.

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: مسلمان کشیسوریهافشار سلیمانی


نظر شما :