ظریف: اختلاف در طالبان افغانستان به سود داعش است

۱۸ آذر ۱۳۹۴ | ۲۲:۰۸ کد : ۱۹۵۴۵۹۶ سرخط اخبار

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ورود مولفه های ناامن کننده جدید با نام ها و نشانه های جدید به خصوص گروه تروریستی داعش، شکاف ها در داخل گروه طالبان افغانستان و احتمال سود بردن داعش از آن، از موارد بسیار نگران کننده است.

به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در سخنرانی در پنجمین کنفرانس وزیران امور خارجه قلب آسیا-روند استانبول افزود: ما نباید اجازه دهیم تا آنها افغانستان را عرصه تاخت و تاز خود قرار دهند. غفلت از این حقایق، پیامدهایی فاجعه آمیز و غیرقابل پیش بینی به دنبال خواهد داشت. جای تاسف است که برخی از کشورها هم چنان افراط گرایی و تروریسم را به مثابه سرمایه هایی در جهت تحقق اهداف کوتاه مدت خود تصور می کنند. در واقع، آنها از این واقعیت بارها آزموده شده غفلت می کنند که افراط گرایان همواره دست هایی که به آنها غذا داده را گاز خواهند گرفت.

وی افزود: امروز افراط گرایی، تروریسم و مواد مخدر چالش ها و تهدیدات بزرگی برای افغانستان، منطقه و کل جهان داشته و متاسفانه این گروهها در داخل افغانستان در حال گسترش دامنه نفوذ خود می باشند. افزایش شمار حملات در کشور افغانستان و تغییر جغرافیای ناامنی ها به مناطق نسبتا امن شمال، ورود مولفه ناامن کننده جدیدی با نام ها و نشان های جدید به خصوص گروه تروریستی داعش، شکاف ها در داخل گروه طالبان و احتمال سود بردن داعش از آن، از موارد بسیار نگران کننده است.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره و در طول دوران سخت در کنار مردم و دولت افغانستان بوده و در شرایط خطیر کنونی که آنها فصل نوینی را در حیات سیاسی خود با دولت وحدت ملی آغاز کرده اند، همین رویکرد را تداوم خواهد بخشید. ما قویا بر این اعتقاد هستیم که افغانستان امن، با اقتصادی شکوفا، پویا و خودکفا تامین کننده منافع همه کشورهای منطقه به ویژه ایران که دارای روابط عمیق و گسترده با افغانستان است، می باشد.

ظریف افزود: چالش های برشمرده شده فراروی افغانستان و منطقه ما کاملا به هم مرتبط و وابسته هستند. بدون درآمد حاصله از مواد مخدر، گروه های تروریستی امکان تامین منابع مالی لازم را ندارند. از سوی دیگر، شبکه های قاچاق مواد مخدر نیاز به امکانات لجستیکی گروه های تروریستی برای جابجایی مواد افیونی دارند. با ادامه روند فعلی، مافیای مواد مخدر و افراط گرایان به سطحی خواهند رسید که امکان مهار آنها میسر نخواهد بود. هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند با تجارت مواد مخدر و جرائم وابسته به آن مبارزه کرده و آنها را کنترل کند. اگر ما خواهان موفقیت در این مبارزه هستیم، بایستی با یکدیگر همکاری کرده و تعاملات مان را در حوزه های سیاسی، نظامی و امنیتی تقویت کنیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: سال جاری میلادی، سال آزمون بزرگی برای دولت وحدت ملی افغانستان بود. دولت افغانستان در این سال توانست در مقابل بسیاری از چالش ها و فشارها مقاومت نماید و این امر قابل تحسین است. در عین حال، وضعیت امنیتی در افغانستان نیازمند توجه و حمایت بیشتر است. همه ما باید به برادران و خواهران خود در افغانستان کمک کنیم تا بتوانند جامعه ای مدرن و شکوفا خلق کنند.

وی خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی و شرایط مناسب امنیتی و زیر ساخت های جاده ای و ریلی مصمم است تا به افغانستان در همه زمینه های مورد نیاز کمک کند. هم چنین آمادگی داریم تا برای فعلیت بخشیدن به ظرفیت های ترانزیتی افغانستان و شکوفایی اقتصاد و تجارت در منطقه کمک نماییم. بدیهی است شکل گیری یک همکاری موثر اقتصادی به کاهش ناامنی ها و مشکلات در منطقه کمک خواهد کرد. بندر چابهار شاخص همکاری ایران با افغانستان و کشورهای منطقه است.

ظریف گفت: در رابطه با مشارکت ما به فرایند قلب آسیا و در چارچوب برنامه های مصوب دومین نشست 'گروه فنی منطقه ای'، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران سمینار بین المللی بیماری های واگیر را با مشارکت وزیر بهداشت افغان و با تمرکز بر مسئله آموزش بهداشت در افغانستان در تاریخ 25 و 26 اوت 2015 در تهران برگزار کرد. علاوه بر این، سومین نشست 'گروه فنی منطقه ای' اقدامات اعتماد ساز قلب آسیا نیز در تاریخ 23 نوامبر 2015 در تهران برگزار شد.

در این نشست، شرکت کنندگان با مرور چالش ها و مشکلات منطقه قلب آسیا از جمله تروریسم، افراط گرایی، قاچاق مواد مخدر، بی سوادی و سطح آموزش پایین، درآمد سرانه کم، فقر و توسعه نیافتگی، بر ضرورت ارتقای همکاری های کشورهای منطقه جهت مقابله با این تهدیدات تاکید کردند.
محمد جواد ظریف در پایان سخنرانی خود تاکید کرد: مردم و دولت افغانستان اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته برای نیل به افغانستانی امن، باثبات، شکوفا و توسه یافته کمک خواهد کرد.
وی همچنین از میهمان نوازی گرم جمهوری اسلامی پاکستان و هم چنین سازماندهی بسیار خوب این کنفرانس مهم از جمله خاطر مشارکت خوب جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان رئیس مشترک فرایند قلب آسیا قدردانی کرد.

کلید واژه ها: آسیا قلب آسیا


نظر شما :