مطالب مرتبط با کلید واژه " حمله تروریستی در کابل "


ناامنی های افغانستان نتیجه جنگ امنیتی نیابتی است
امنیت در گرو عدم تقابل

ناامنی های افغانستان نتیجه جنگ امنیتی نیابتی است

پیر محمد ملازهی می نویسد: یک جنگ امنیتی – استخباراتی به نیابت از کشورهای منطقه ای، فرامنطقه ای و حتی ابرقدرت های جهان در میدان افغانستان صورت گرفته است که اگر این تقابل کنار گذاشته نشود مطمئنا ما باید شاهد بدتر شدن وضعیت امنیتی افغانستان نسبت به امروز باشیم.

ادامه مطلب