مطالب مرتبط با کلید واژه

مقام معظم رهبری


پیامی به اهالی شهرِ آشوب
چرا رهبر انقلاب جوانان غربی را مخاطب قرار دادند؟

پیامی به اهالی شهرِ آشوب

سید محمدصادق خرازی در یادداشتی می‌نویسد: در شناخت دقیق از محیط و محتوی پیام رهبری می‌توان به کلید‌واژه‌هایی برخورد که نشان‌دهنده شناخت دقیق نسبت به کنه بحران موجود جهانی است.

ادامه مطلب
بنیان‌های یک تعامل صحیح را با جهان اسلام پی‌ریزی کنید
نامه رهبر انقلاب به جوانان کشورهای غربی‌:

بنیان‌های یک تعامل صحیح را با جهان اسلام پی‌ریزی کنید

طبق اخبار رسیده، در برخی از کشورهای اروپایی مقرّراتی وضع شده است که شهروندان را به جاسوسی علیه مسلمانان وامی‌دارد؛ این رفتارها ظالمانه است و همه می‌دانیم که ظلم، خواه‌ناخواه خاصیّت برگشت‌پذیری دارد.

ادامه مطلب