مطالب مرتبط با کلید واژه " چشم انداز 2030 "


ناسیونالیسم به سبک سعودی
آنچه خاندان آل سعود درباره منافع و اولیت های ملی نمی دانند

ناسیونالیسم به سبک سعودی

عربستان سعودی به عنوان بخشی از نوین سازی با انگیزه «چشم انداز ۲۰۳۰» به شیوه ای استراتژیک در صدد ترغیب به ملی گرایی در این کشور بر آمده است. از جمله تلاش ها در این زمینه می توان به تعدیل نقش اسلام اصول گرایانه اشاره کرد که نیروی غالب در عرف های اجتماعی عربستان سعودی است. اما این ملی گرایی هم محدودیت های خاص خود را داراست، که به مرور زمان هم در داخل عربستان و هم در ارتباطات با سایر کشورها خود را نشان خواهد داد.

ادامه مطلب
ادامه تلاش های عربستان برای جذب سرمایه گذاران
چشم اندازی از تحولات ۲۰۱۹

ادامه تلاش های عربستان برای جذب سرمایه گذاران

عربستان سعودی در میانه یک برنامه تهاجمی اصلاحات اقتصادی است که تلاش ها برای تنوع بخشیدن به اقتصاد وابسته به نفت و گاز این کشور را شامل می شود. افزایش و ارتقاء جذابیت آن به عنوان یک مقصد سرمایه گذاری خارجی هم بخشی از این تلاش هاست که تحت تاثیر بی اعتمادی سیاسی در این کشور قرار گرفته است.

ادامه مطلب
آل سعود در سراشیبی سقوط
عربستان به استقبال سقوط پادشاهی می رود

آل سعود در سراشیبی سقوط

طرح تحول ملی و چشم انداز 2030 که هر دو از سوی محمد بن سلمان ارائه شده، تغییرات گسترده ای را پیش روی دولت عربستان گذاشته که در نهایت به نفع ادامه قدرت آن نخواهد بود.

ادامه مطلب