مطالب مرتبط با کلید واژه " حسن عسگری رضوی "


سرکوب بیش از حد باعث بنیادگرایی می‌شود
ریشه های محلی تروریسم فرا ملی

سرکوب بیش از حد باعث بنیادگرایی می‌شود

همه جنبش های بزرگ مسلحانه مانند القاعده، داعش (IS)، طالبان، الشباب و دیگران گروه ها با استناد به تفاسیر افراطی خود از آموزه های دینی استفاده از خشونت در شرایط خاص را توجیه می کنند. بسیاری از آنها در پی دردست گرفتن قدرت سیاسی در برخی از کشورها هستند.

ادامه مطلب