مطالب مرتبط با کلید واژه " حمله به اماکن دیپلماتیک "


ابعاد جدید از حملات متعدد به اماکن دیپلماتیک ایران؛ منتظر حملات بیشتر باشید!
اتفاقی هماهنگ با دستورالعمل کارگروه اقدام مشترک

ابعاد جدید از حملات متعدد به اماکن دیپلماتیک ایران؛ منتظر حملات بیشتر باشید!

حوادث را کنار هم که بررسی می کنیم در می یابیم که ظاهرا خطی وجود دارد که تلاش دارد حمله به اماکن دیپلماتیک ما را سازماندهی و تشدید کند. 

ادامه مطلب