مطالب مرتبط با کلید واژه

آزادی رمادی


تلاش رسانه‌های عربی برای کوچک جلوه دادن آزادی رمادی
تخریب العبادی کلید خورد

تلاش رسانه‌های عربی برای کوچک جلوه دادن آزادی رمادی

عمده کسانی که در جهت تخریب ارتش و نیروهای عراقی تلاش می‌کنند و بعد از آزادی رمادی این پیروزی را کوچک جلوه می‌دهند، کسانی هستند که عموما می‌خواهند دولت مرکزی بیش از پیش تضعیف شود و دولت سقوط کند.

ادامه مطلب