مطالب مرتبط با کلید واژه " دولت لیبی "


پرونده امام موسی با موانع پیچیده ای روبه رو است
شبلی ملاط در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی :

پرونده امام موسی با موانع پیچیده ای روبه رو است

شبلی ملاط که سال ها وکالت خانواده های امام صدر و دو همراهش را بر عهده داشته با اشاره به تلاش های صورت گرفته در این پرونده تاکید می کند که هنوز ارتباط مثبتی با مقاومت ملی لیبی که در 2011 به پیروزی رسید، ایجاد نشده است.

ادامه مطلب