مطالب مرتبط با کلید واژه

محمود الزهار


سرخورده از مصر، امیدوار به ایران
آیا حماس از دولت مرسی ناامید شده است؟

سرخورده از مصر، امیدوار به ایران

سید مرتضی نعمت زاده،‌کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی رابطه حماس با ایران و مصر و چرخش مواضع جنبش مقاومت را مورد بررسی قرار داد

ادامه مطلب