مطالب مرتبط با کلید واژه

آسودی


ایران پیمان نظامی مشترک را فعال می کند؟
در صورت تهدید نظامی سوریه

ایران پیمان نظامی مشترک را فعال می کند؟

متحدان سوریه می توانند در صورت حمله آمریکا پیمان نظامی مشترک خود را به اجرا بگذارند. ایران و سوریه در سال 2006 پیمان دفاعی دوجانبه ای را به امضاء رساندند اما اطلاعات اندکی در خصوص جزئیات این پیمان در دست است.

ادامه مطلب