مطالب مرتبط با کلید واژه " جنگ 8 روزه "


بحران غزه؛ امکان مذاکره را از بین برد
افق کمرنگ مذاکرات تهران- واشنگتن

بحران غزه؛ امکان مذاکره را از بین برد

افسانه احدی،‌ پژوهشگر مرکز تحقیقات استرات‍ژیک و کارشناس مسائل آمریکا در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که سیاست دولت اوباما حفظ وضعیت فعلی باشد و قرار نیست به توافقی قطعی برای پایان دادن به بحران هسته‌ای دست یافته شود. بنابراین هر نوع مذاکره‌ای نیز شکل فرسایشی خواهد داشت بدون اینکه به توافقی دست ‌یابد.

ادامه مطلب