مطالب مرتبط با کلید واژه

رهبران حماس


توهم حذف حماس
اسرائیل نمی تواند به وعده هایش عمل کند

توهم حذف حماس

اسرائیل بارها عهد بسته که این گروه را نابود کند اما هرچه می گذرد، منتقدان این هدف را غیرواقع بینانه یا حتی ناممکن می بینند.

ادامه مطلب