مطالب مرتبط با کلید واژه " سرت "


آقایان لیبی را دریابید!
در سایه پیشر‌وی‌های داعش

آقایان لیبی را دریابید!

مکرم محمد احمد می‌نویسد: بیم آن می‌رود جاه‌طلبی‌های داعش به مناطقی از مالی و چاد و نیجریه نیز برسد که در آن صورت اقدام به تشکیل جبهه‌ای یک پارچه با جریان تروریستی بوکوحرام خواهد کرد!

ادامه مطلب