مطالب مرتبط با کلید واژه " سلاح های ایران "


محدودیت های ابزارهای حمله هوایی ایران
تهران با رفع تحریم ها می تواند تجهیزات نظامی خود را به روز کند

محدودیت های ابزارهای حمله هوایی ایران

راهبرد دیگر ایران – که مهمترین برتری اش بر دشمنان نیز محسوب می شود – این است که این ابزارها می توانند به طور غیر مستقیم توسط گروه های نیابتی از خاک کشور دیگر مورد استفاده قرار گیرند. این اساسی ترین جزء فلسفه نظامی ایران است که اجازه می دهد درگیری هایی پایین تر از آستانه یک جنگ تمام عیار، عملیاتی شوند.

ادامه مطلب