مطالب مرتبط با کلید واژه " مزایا و معایب پیشرفت فناوری "


با خطر فروپاشی تمدن مواجهیم
در بررسی جنبه های مختلف دموکراسی و جوامع دموکراتیک

با خطر فروپاشی تمدن مواجهیم

اگرچه پیشرفت ها در زمینه فناوری مزایای مهم و زیادی داشته، اما در عین حال سبب شده بخش وسیعی از جامعه احساس آسیب پذیری، اضطرب و خشم را تجربه کند و همین مساله به بحران مشروعیت دموکراتیک دامن زده است. اگرچه هنوز مشخص نیست که چگونه می توان با این بحران مقابله کرد، اما واضح است که شیوه های متداول رسیدگی به مشکلات در این زمینه چاره ساز نخواهند بود.

ادامه مطلب