مطالب مرتبط با کلید واژه " سیاست ایران در قبال سوریه "


بازی شطرنج سوریه بین اصول گرایان و اصلاح صلبان
روحانی سعی می کند زمان بخرد؟

بازی شطرنج سوریه بین اصول گرایان و اصلاح صلبان

توازن قدرت در ایران بین اصلاح طلبان و اصولگرایان، به نفع اصولگرایان تغییر کرده است. تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به خروج از برجام به طور قطع به اصلاح طلبان ضربه زده؛ اما این صفحه شطرنج سوریه و درگیری های فرقه ای در منطقه بوده که بر بخت سیاسی آنها تاثیر گذاشته است.

ادامه مطلب