مطالب مرتبط با کلید واژه " ملی گرایی سعودی "


ناسیونالیسم به سبک سعودی
آنچه خاندان آل سعود درباره منافع و اولیت های ملی نمی دانند

ناسیونالیسم به سبک سعودی

عربستان سعودی به عنوان بخشی از نوین سازی با انگیزه «چشم انداز ۲۰۳۰» به شیوه ای استراتژیک در صدد ترغیب به ملی گرایی در این کشور بر آمده است. از جمله تلاش ها در این زمینه می توان به تعدیل نقش اسلام اصول گرایانه اشاره کرد که نیروی غالب در عرف های اجتماعی عربستان سعودی است. اما این ملی گرایی هم محدودیت های خاص خود را داراست، که به مرور زمان هم در داخل عربستان و هم در ارتباطات با سایر کشورها خود را نشان خواهد داد.

ادامه مطلب