عراق جزء ۵ کشور بزرگ عربی واردکننده سلاح

۰۵ مهر ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۶ کد : ۱۹۹۵۷۸۱ سرخط اخبار

میدل ایست نیوز: کشورهای خاورمیانه از مهمترین کشورهایی هستند که سلاح وارد می کنند؛ طی سال های گذشته تاکنون، درگیری ها و جنگ های داخلی ای روی داده که دولت ها و نهادهای غیردولتی را به خرید انواع سلاح وادار کرده اند.

در پژوهشی جدید از مرکز سیاست های بین المللی مشخص شده که امریکا در صدر کشورهای صادر کننده سلاح به خاورمیانه و شمال آفریقاست.

پس از امریکا، روسیه در جایگاه دوم، فرانسه در جایگاه سوم، بریتانیا در جایگاه چهارم و آلمان در جایگاه پنجم قرار دارد.

این پژوهش همچنین به بزرگترین وارد کنندگان سلاح طی سال های 2015 تا 2019 نیز اشاره کرده که عربستان در صدر کشورهای وارد کننده سلاح قرار دارد.

پس از عربستان نیز، مصر در جایگاه دوم، الجزائر در جایگاه سوم، امارات در جایگاه چهارم و عراق در جایگاه پنجم بزرگترین کشورهای وارد کننده سلاح قرار دارند.

این پژوهش و واردات و صادرات سلاح نشان می دهد که معاملات سلاح در منطقه از سال 2015 تا 2019 بیش از یک سوم تا نیمی از معاملات سلاح در جهان را به خود اختصاص داده است.

بر اساس پژوهش مرکز سیاست های بین المللی، عربستان، کویت، امارات، قطر و بحرین به ترتیب بزرگترین وارد کننده سلاح از کشور امریکا هستند.

این پژوهش همچنین اشاره کرد که امریکا بزرگترین صادر کننده سلاح به یک سوم از کشورهای منطقه یعنی 13 کشور از 19 کشور است.


( ۳ )

نظر شما :