صادق ملکی

صادق ملکی


صادق ملکی، کارشناس، استراتژیست و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

بازگشت آرامش به خاورمیانه در گرو توازن استراتژیک
نگاه ایرانی خاورمیانه

بازگشت آرامش به خاورمیانه در گرو توازن استراتژیک

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: برقراری ثبات در خاورمیانه حاصل توازن استراتریک خواهد بود. انقلاب اسلامی ...

پوست‌اندازی عربستان و هوشیاری ایران
نگاه ایرانی خاورمیانه

پوست‌اندازی عربستان و هوشیاری ایران

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: عربستان در حال پوست اندازی است. ساختار قدرت در سعودی به ...

آیا اردوغان در نوبت رفتن است؟
خاورمیانه یادداشت

آیا اردوغان در نوبت رفتن است؟

دیپلماسی ایرانی: نگاهی به روابط ترکیه و رهبران آن با غرب نشان می دهد که این روابط همواره با بیم ...

خطای استراتژیک بارزانی
نگاه ایرانی خاورمیانه

خطای استراتژیک بارزانی

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: فرصت ها و تهدیدات در عرصه سیاست قابلیت جابجایی دارند. مسعود ...

اردوغان در تهران، سفر تاکتیکی یا راهبردی؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

اردوغان در تهران، سفر تاکتیکی یا راهبردی؟

نویسنده: صادق ملکی، کار شناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در حالی به ایران ...

اربیل و ریسک همه‌پرسی
نگاه ایرانی خاورمیانه

اربیل و ریسک همه‌پرسی

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: از نگاه بغداد در حال مبارزه با داعش، برگزاری همه پرسی ...

جدایی خونین کردستان عراق
نگاه ایرانی خاورمیانه

جدایی خونین کردستان عراق

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: سایکس- پیکو، خوب یا بد، باید بماند. مرز ها در خاورمیانه ...

اهداف سفر سرلشکر باقری به آنکارا
نگاه ایرانی خاورمیانه

اهداف سفر سرلشکر باقری به آنکارا

نویسنده: صادق ملکی، کار شناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: کدام یک را باید باور کرد؟ باید از سفر مقام ...

ذهن‌های محدود، دیوارهای مسدود
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی خاورمیانه

ذهن‌های محدود، دیوارهای مسدود

نویسنده: صادق ملکی، کار شناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: بر اساس گزارش رسانه ها، ترکیه در تاریخ ۱۷ مرداد ...