سرخط اخبار - آرشیو

هشت باور غلط درباره برنامه هسته ای ایران

یک دانشمند هسته ای آمریکایی بسیاری از دیدگاههای رایج در غرب در ارتباط با موضوع هسته ای ایران را زیر سوال می برد و از جمله تاکید می کند که ایران در توافق ژنو امتیاز جدیدی به غرب نداده و این تغییر موضع غرب بوده که توافق ژنو را امکان پذیر کرده است.

ادامه مطلب