سلطانيه: توليد سوخت هسته يى را ادامه مى دهيم

۳۰ خرداد ۱۳۸۸ | ۱۹:۴۵ کد : ۴۹۶۰ اخبار اصلی
واکنش نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى به اظهارات جديد البرادعى درباره برنامه هسته يى ايران.
سلطانيه: توليد سوخت هسته يى را ادامه مى دهيم

نماينده دائم ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى در نشست شوراى حکام آژانس بر عدم انحراف در برنامه هسته يى ايران و صلح آميز بودن آن تاکيد کرد.

على اصغر سلطانيه همچنين اعلام کرد تهران به توليد سوخت هسته يى ادامه خواهد داد.

اين اظهارات پس از آن صورت گرفت که محمد البرادعى مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى در سخنان دو روز قبل خود اظهار داشته بود؛ «ايران گزينه دستيابى به سلاح هسته يى را دنبال مى کند

وى همچنين از کشورهاى غربى خواست براى از بين بردن انگيزه ايران براى ساخت بمب هسته يى، مسير تعامل با تهران را در پيش بگيرند.

به هر حال به دنبال اين سخنان على اصغر سلطانيه طى سخنرانى در شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت؛ در آغاز مايلم اعلام کنم هيات جمهورى اسلامى ايران همبستگى خود را با بيانيه جنبش عدم تعهد که توسط نماينده محترم کوبا قرائت شد، ابراز مى دارد. همچنين مايلم مراتب تقدير صميمانه جمهورى اسلامى ايران را از حمايت هاى مستمر جنبش عدم تعهد ابراز کنم. پس از شش سال همراه با انجام سخت ترين و نافذترين بازرسى ها در تاريخ آژانس و با وجود اعلام هاى مستمر مديرکل طى 20 گزارش به شوراى حکام مبنى بر اينکه هيچ گونه شواهدى دال بر انحراف مواد و فعاليت هاى هسته يى در ايران به سوى مقاصد ممنوعه وجود ندارد، موضوع هنوز در دستور کار شوراى حکام قرار دارد. سوال اين است؛ چرا؟ اگرچه من قبلاً در فرصت هاى متعدد به اين سوال پاسخ گفتم، اما لازم است آن را مجدداً به خاطر ثبت در صورتجلسه بيان کنيم. اين موضوع به خاطر انگيزه سياسى و فشار اعمال شده از سوى معدودى از کشورهاى داراى دستورکار پنهان و کاملاً برخلاف روح و مفاد اساسنامه آژانس، در دستورکار قرار دارد؛ آنانى که در تلاش هستند آژانس را به «نهاد پاسبان سازمان ملل متحد» با نفوذ پادمانى حداکثر، به منظور مداخله در امنيت ملى غالب کشورهاى عضو به بهانه عدم اشاعه تبديل کنند.

به گزارش مهر وى سپس افزود؛ تلاش ها براى تبديل پروتکل الحاقى که داوطلبانه است به يک سند الزام آور، گام گذاشتن حتى به فراتر از پروتکل الحاقى، طرح امريکا براى تشکيل کميته تقويت پادمان که پس از دو سال به شکست انجاميد، سياسى ساختن همکارى هاى فنى به واسطه اعمال تبعيض و محدوديت هاى بيشتر بر همکارى هاى فنى از جمله اين مثال ها درباره يک دستور کار پنهان از پيش طراحى شده هستند. اين تلاش ها در حالى انجام شده که جامعه بين الملل به طور جدى نگران عدم پايبندى به بند 6 پيمان عدم اشاعه درباره خلع سلاح هسته يى و همچنين نقض بند يک اين پيمان يعنى انتقال مواد و فناورى هسته يى به رژيم اسرائيل تنها کشور غيرعضو پيمان عدم اشاعه در منطقه خاورميانه است. آخرين مثال اما نه کم اهميت، سياست استاندارد دوگانه يى است که اعتبار پيمان عدم اشاعه و جهانشمولى آن را به مخاطره مى اندازد. اين نگرانى ها از سوى تقريباً تمام کشورهاى عضو پيمان عدم اشاعه در نشست اخير در نيويورک ابراز شد. اينجانب از پرداختن به جزييات گزارش هاى مديرکل شامل پاراگراف هاى مربوط به گزارش اجراى پادمان (SIR) در اين نشست خوددارى مى کنم ولى به هرحال نظرات مان را درباره کاستى ها و تناقضات همراه با واقعيات موجود در صحنه منعکس خواهيم کرد. با مطالعه دقيق گزارش هاى مديرکل به آسانى مى توان به اين واقعيت تلخ پى برد که موضوع بيش از هر چيز سياسى است نه فني. مديرکل به وضوح گزارش داده است که موضوع در دستور کار قرار دارد، زيرا ايالات متحده مدارک اصلى درباره به اصطلاح مطالعات ادعايى را به آژانس تحويل نداده و حتى اجازه نداده است آژانس کپى آنها را به ايران تحويل دهد. بنابراين وى گفت وگو با کشورهاى اتهام زننده را تنها راه حل مى داند، زيرا آژانس پيش از اين شرح وظايف فنى خود را مطابق با اساسنامه و پادمان جامع به اجرا در آورده است. وى ادامه داد؛ پس از انجام فشرده ترين و نافذترين بازرسى ها در طول حيات آژانس، شامل نمونه بردارى هاى گسترده، مصاحبه و بازبينى اسناد، آژانس در ژوئن 2004 نتيجه گيرى کرد اظهارات ايران صحت داشته و منبع آلودگى ناشى از غنى سازى در ايران نبوده و داراى منبع خارجى است. در هر حال به خاطر سياست هاى برخاسته از انگيزه هاى سياسى و رفتار معدودى از کشورها، موضوع از آن هنگام از دستور کار شوراى حکام برداشته نشده است. در آستانه هر نشست شوراى حکام کشورهاى خاصى ادعاى جديدى را که پس از ماه ها بازرسى سخت ثابت شده بى پايه است به ميان مى آورند. بر اساس همين واقعيت اينجانب هشدار مى دهم ادامه وضعيت جارى، در دستور کار نگه داشتن موضوع استفاده صلح آميز ايران از انرژى هسته يى، واجد پيامدهاى جدى بر فضاى همکارى ميان کشورهاى عضو و بالطبع بر تماميت و اعتبار آژانس خواهد بود. بنابراين از مديرکل انتظار مى رود اعلام کند همان گونه که در برنامه عمل (INFCIRC/711) مورد توافق بين ايران و آژانس پيش بينى شده اجراى پادمان در ايران به روند عادى بازگردد.

سلطانيه در ادامه سخنانش اظهار داشت؛ دولت جمهورى اسلامى ايران ملت بزرگ خود را از حق انکارناپذيرش در استفاده از انرژى هسته يى براى مقاصد صلح آميز شامل چرخه سوخت هسته يى به ويژه غنى سازى محروم نخواهد کرد و در عين حال به همکارى کامل خود با آژانس مطابق وظايفش بر اساس موافقتنامه جامع پادمان NPT ادامه خواهد داد. دنيا ملاحظه کرده است مردم ايران با داشتن يک پيشينه تمدن هزاران ساله و مشارکتى که در علوم بشرى داشته اند، در زمينه انرژى هسته يى متحد هستند.

جمهورى اسلامى ايران قوياً معتقد است مسائل بايد منحصراً در چارچوب آژانس به عنوان تنها سازمان ذى صلاح فنى تشريح شود. نکته آخر اينکه جمهورى اسلامى ايران همواره از گفت و شنودهاى سازنده و عادلانه مبتنى بر اصل احترام متقابل و بدون پيش شرط به منظور پرداختن به چالش هاى جهانى و منطقه يى به ويژه موضوع تسليحات هسته يى که تهديدى فورى براى صلح و امنيت جهانى هستند، استقبال کرده است. بنابراين من به تمام کسانى که تغييرات در سياست خارجى خود را اعلام داشته اند توصيه مى کنم گفته هايشان را به اقدام صادقانه تبديل کنند و با اتخاذ يک رويکرد متمدنانه مبتنى بر گفت وگو به جاى تکرار رفتارهاى غيرمتمدنانه، تحريک آميز، ناکارآمد و زبان تهديد اين فرصت بى بديل را مغتنم شمرده و اشتباهات گذشته خود را جبران کنند. اکثر کشورهاى عضو انتظار دارند چنين تغيير اعلام شده يى را در ديدگاه ها و رفتارهاى کشورهاى مشخصى در قبال آژانس نيز شاهد باشند تا لطماتى که پيش از اين بر اعتبار و استقلال آژانس وارد شده، ترميم شود.

تصميمى براى ساخت سلاح هسته يى نداريم

همچنين سلطانيه پس از پايان اين نشست در گفت وگو با خبرگزارى ايتاليايى «اکى» گفت؛ دليل اصلى ادامه يافتن وضعيت پرونده هسته يى ايران در دستور کار اين شورا پس از گذشت بيش از شش سال و صدور بيش از 20 گزارش از سوى مديرکل اين آژانس، اعمال فشارهاى سياسى برخى کشورهاى غربى است. به گزارش ايسنا وى با تاکيد بر اينکه تهران به فعاليت هايش درخصوص توليد سوخت هسته يى از جمله غنى سازى اورانيوم بدون هيچ گونه توقفى ادامه خواهد داد، افزود؛ اين مساله (غنى سازى اورانيوم) حقى از حقوق مشروع ايران است که در معاهده منع تکثير سلاح هسته يى و همچنين اساسنامه آژانس بين المللى انرژى اتمى آمده و براى ايران اين مساله يک نياز ضرورى است که نمى تواند از آن بى نياز شود.

سلطانيه ادامه داد، از اين رو اعتقاد بر آن است که ايران به ساخت نيروگاه هاى هسته يى که کاربرد پزشکى دارند و با آب سنگين کار مى کنند، ادامه خواهد داد.

وى با اشاره به اينکه ايران همواره از هرگونه گفت وگوى سازنده، بدون پيش شرط و برابر با تمامى کشورها نه تنها درخصوص برنامه هسته يى اش بلکه درباره تمامى مسائل و مشکلات منطقه يى و بين المللى موجود و در راس آن مساله خلع سلاح هسته يى استقبال کرده است، تاکيد کرد؛ ايران هيچ تصميمى براى دستيابى يا توليد، يا ساخت سلاح هسته يى ندارد چرا که اين گونه سلاح ها از نظر ايران سلاح هاى ممنوع است که در بخش دفاعى آن هم جايى ندارد از اين رو اين کشور به استفاده از تکنولوژى هسته يى پايبند است به گونه يى که بين گروه هاى ملى که ملت ايران را تشکيل مى دهند اختلافى بر سر حق استفاده از انرژى مسالمت آميز هسته يى وجود ندارد.

نماينده ايران در آژانس اظهار کرد؛ ملت ايران درخصوص اين حق مشروع با هم همبستگى دارند و هرگز از آن دست نخواهند کشيد. علاوه بر آن ايران همواره به همکارى با آژانس در چارچوب اهداف، اصول و احکام مندرج در ان پى تى ادامه خواهد داد. همچنين به گزارش ايلنا نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى سخنان مديرکل آژانس درباره ماهيت برنامه هسته يى کشورش را رد کرد و گفت ايران هرگز در پى دستيابى به سلاح هسته يى نيست. به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، «على اصغر سلطانيه» در جمع خبرنگاران در وين گفت ايران هرگز در اختيار داشتن سلاح هسته يى را امتيازى براى خود تلقى نمى کند و ديدگاه «محمد البرادعى» مديرکل آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين باره نادرست است.

درخواست روسيه از ايران در شوراى حکام

در همين حال نماينده روسيه در شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت اگر ايران به قطعنامه هاى شوراى امنيت عمل کند، نگرانى هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ماهيت برنامه هسته يى اين کشور هرچه سريع تر از بين مى رود. به گزارش ايلنا گريگورى بردنيکوف افزود؛ «کشورش از ايران مى خواهد به قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد و شوراى حکام در رابطه با اتخاذ تدابيرى براى ايجاد شفافيت عمل کند

بردنيکوف افزود؛ «جايگزينى براى حل سياسى و ديپلماتيک مساله هسته يى ايران وجود ندارد«.

وى ادامه داد تلاش هاى آژانس بين المللى انرژى اتمى براى شفاف سازى مسائل مربوط به گذشته برنامه هسته يى ايران اهميت بسيارى براى احياى اعتماد نسبت به برنامه اين کشور براى توسعه انرژى هسته يى دارد. همچنين روساى جمهورى چين و روسيه طى بيانيه يى راه حلى دموکراتيک براى اختلاف بين المللى بر سر برنامه هسته يى ايران را خواستار شدند.

به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس ديميترى مدودوف رئيس جمهورى روسيه و هو جين تائو همتاى چينى او در اين بيانيه بر نياز به بازگرداندن اعتماد بين المللى به «ماهيت صلح جويانه» فعاليت هاى هسته يى ايران تاکيد کردند.

منبع: روزنامه اعتماد


نظر شما :