تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپ

۰۶ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۵:۴۵ کد : ۱۹۷۸۰۸۹ سرخط اخبار عکس نوشته
تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپ

 

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپویلیام هوارد تفت بیست و هفتمین رئیس جمهور آمریکا از سال 1909 تا 1913

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپتوماس وودرو ویلسون بیست و هشتمین رئیس جمهور آمریکا از سال 1913 تا 1921

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپکالوین کولیج سی امین رئیس جمهور آمریکا از سال 1923 تا 1929

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپهری ترومن سی و سومین رئیس جمهور آمریکا از سال 1945 تا 1953

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپجان اف کندی سی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا از سال 1961 تا 1963

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپلیندون بی. جانسون سی و ششمین رئیس جمهور آمریکا ز سال 1963 تا 1969

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپجرالد فورد سی و هشتمین رئیس جمهور آمریکا از سال 1974 تا 1977

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپسوزان فورد دختر جرالد فورد در حال مرتب کردن لباس وی

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپجیمی کارتر سی و نهمین رئیس جمهور آمریکا از سال 1977 تا 1981

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپرونالد ریگان چهلمین رئیس جمهور آمریکا از سال 1981 تا 1989

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپجورج بوش پدر چهل و یکمین رئیس جمهور آمریکا از سال 1989 تا 1993

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپبیل کلینتون چهل و دومین رئیس جمهور آمریکا از سال 1993 تا 2001

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپجورج بوش چهل و سومین رئیس جمهور آمریکا از سال 2001 تا 2009

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپباراک اوباما چهل و چهارمین رئیس جمهور آمریک از سال 2009 تا 2017

تصاویر : تلفن‌های رؤسای جمهور آمریکا از ویلیام هوارد تا دونالد ترامپدونالد ترامپ چهل و پنجمین رئیس جمهور آمریکا از سال 2017 تا کنون

 

کلید واژه ها: روسای جمهور آمریکا


( ۱ )

نظر شما :