تحليل تايمز: راه خروج براى هر دو طرف

۰۷ خرداد ۱۳۸۶ | ۱۷:۳۵ کد : ۱۷۱ سرخط اخبار
ايران و آمريکا قرار است گفت‌وگوهايى بى سابقه را برگزارکنند که مى‌تواند به ذوب شدن يخ روابط ديپلماتيک دو طرف بيانجامد. گفت‌وگوها که ميزبان آن نورى المالکى، نخست وزير عراق است، منحصرا براى تمرکز برمسايل عراق طراحى شده است؛ اين را هر دوطرف مى‌گويند که روابط ديپلماتيک‌شان بيش از يک ربع قرن سرد بوده است.

ايران و آمريکا قرار است  گفت‌وگوهايى بى سابقه را برگزارکنند که مى‌تواند به ذوب شدن يخ روابط ديپلماتيک دو طرف بيانجامد. گفت‌وگوها که ميزبان آن نورى المالکى، نخست وزير عراق است، منحصرا براى تمرکز برمسايل عراق طراحى شده است؛ اين را هر دوطرف مى‌گويند که روابط ديپلماتيک‌شان بيش از يک ربع قرن سرد بوده است.

 

رايان کروکر، سفير آمريکا در عراق گفته است، گفت و گوها درباره‌ روابط ايران و آمريکا نيست بلکه در خصوص آن است که چه طور تماس مستقيم ميان ما مى‌تواند به اوضاع داخلى عراق کمک کند.

 

روز پيش از مذاکره بر خصومت در روابط دو کشور زمانى تاکيد شد که دولت ايران، آمريکا را به طراحى شبکه‌هاى جاسوسى براى جاسوسى در نواحى حساس مرزى متهم کرد. فيليپ ولتى، سفير سوييس در تهران که به دنبال حفاظت از منافع آمريکاست براى اعتراض وزارت امور خارجه‌ ايران به اين امر احضار شد. نشست بغداد اگر چه نشانه‌ مثبتى است برخى عراقى‌ها با ملاحظه و احتياط با آن برخورد کردند. برخى نمايندگان مجلس عراق اين ايده که دو کشور در سرنوشت کشور آن‌ها حرفى براى زدن داشته باشند را دوست ندارد و هشدار داده‌اند که با نتيجه‌ اين نشست مخالفت خواهند کرد.

 

على الدباغ، سخنگوى دولت عراق به تاثير گفت که مشاجرات ميان ايران و آمريکا براى عراقى‌ها بد بوده است. وى گفته ما در عراق براى چنين روابطى غير عادى هزينه‌ى بالايى مى‌پردازيم توافق دو کشور براى گفت و گو درباره‌ى مسايل پايه در عراق بسيار به نفع ماست.

 

الدباغ گفت که مقامات ارشد وزارت امور خارجه‌ى عراق در نشست‌هاى متعاقب در خصوص عراق ميان ايران و آمريکا حاضر خواهند بود. وى همچنين گفت که اين گفت و گوها مى‌تواند به روابطى جديد ميان ايران و آمريکا منجر شود و آن‌ها را به پرداختن به ديگر موضوعات که براى کل منطقه خوب است قادر سازد.

 

سخنگوى دولت عراق مى گويد ما احساس مى‌کنيم که موفقيت در اين مساله راه خروجى براى هر دو کشور است و اعتمادسازى مى‌کند و هر دو را به گفت و گو ترغيب مى‌کند.


نظر شما :