صلاح الدین خدیو

صلاح الدین خدیو


کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر مسائل کردی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

فرانسه، از دیگ های جوشان تا مذاب
اخبار اصلی اروپا

فرانسه، از دیگ های جوشان تا مذاب

دیپلماسی ایرانی: فرانسه دیگ جوشان اروپاست و خیزش حاشیه علیه متن به ویژگی ثابت  سیاست آن بدل شده است: شورش ...

اجلاس جده: ضیافت پایانی مرگ بهار عربی
خاورمیانه انتخاب سردبیر

اجلاس جده: ضیافت پایانی مرگ بهار عربی

دیپلماسی ایرانی: اجلاس سران عرب در جده به نوعی یادآور کنگرە وین در سال 1815 بود. اغراق نیست اگر گفته ...

تشدید رقابت میان دو حزب اصلی اقیلم کردستان با افزایش تقابل آنکارا
اخبار اصلی خاورمیانه

تشدید رقابت میان دو حزب اصلی اقیلم کردستان با افزایش تقابل آنکارا

دیپلماسی ایرانی: چند روز پیش پهپادهای ارتش ترکیه، ظاهرا به قصد کشتن ژنرال مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه و ...

از مشهدی حسین سرابی تا الهام علیف
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

از مشهدی حسین سرابی تا الهام علیف

دیپلماسی ایرانی: در گرماگرم تنش های سیاسی تهران و باکو، تضادهای هویتی هم به شیوه ای فزاینده میان آنها برجسته ...

بازگشت روسیه به عصر مسکوویچ
اروپا انتخاب سردبیر

بازگشت روسیه به عصر مسکوویچ

دیپلماسی ایرانی: احتمالا در دنیا تنها روسیە است که مانند ایران نمی تواند تکلیفش را با تاریخ روشن کند. گزارش شده ...

پسرفت تاریخ و اروپای تحقیر شده
اروپا انتخاب سردبیر

پسرفت تاریخ و اروپای تحقیر شده

دیپلماسی ایرانی: فردای پس از فروپاشی دیوار برلین که همه سرمست از پیروزی لیبرال دموکراسی بر رژیم های تمامیت خواه ...

گذاشتن همه تخم مرغ ها در سبد روسیه چقدر دوراندیشانه است؟
اروپا آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

گذاشتن همه تخم مرغ ها در سبد روسیه چقدر دوراندیشانه است؟

دیپلماسی ایرانی: داور در سرمقاله شماره 30 حمل 1302 مرد آزاد نوشت: "ایران تنها دو سال برای اصلاحات اساسی فرصت ...

انقلاب رنگینی در راه است؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

انقلاب رنگینی در راه است؟

دیپلماسی ایرانی: ناآرامی های بی سابقه و خونین در قزاقستان، یکی از بزرگترین و ثروتمندترین جمهوری های شوروی سابق، وارد ...

سرنوشت مشابه شوروی و ایستگاه فضایی میر
اخبار اصلی اروپا

سرنوشت مشابه شوروی و ایستگاه فضایی میر

دیپلماسی ایرانی: سی سال پس از فروپاشی شوروی، بازار تحقیق و تالیف و پژوهش درباره این رخداد عظیم همچنان گرم ...