صلاح الدین خدیو

صلاح الدین خدیو


کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر مسائل کردی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

خروش سلیمانیه
خاورمیانه انتخاب سردبیر

خروش سلیمانیه

دیپلماسی ایرانی: تظاهرات دامنه دار دانشجویان سلیمانیه و خشونت بی سابقه نیروهای امنیتی، زلزله سیاسی بزرگی در اقلیم کردستان ایجاد ...

ترکان جوان عثمانی‌، الگوی رجب طیب اردوغان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

ترکان جوان عثمانی‌، الگوی رجب طیب اردوغان

دیپلماسی ایرانی: پیشکش کردن نقشه موسوم به جهان ترک از سوی دولت باغچه لی، رهبر حزب دست راستی و نژادپرست ...

ارتباط حمله سایبری به پمپ بنزین ها با تلاش برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره
پرونده هسته ای انتخاب سردبیر

ارتباط حمله سایبری به پمپ بنزین ها با تلاش برای بازگرداندن ایران به میز مذاکره

دیپلماسی ایرانی: ایران دیروز شاهد یکی از جدی ترین حملات سایبری بود که مستقیما معیشت و آسایش شهروندان و مردم ...

ایران و نظریه سه جهان آن
اخبار داخلی آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

ایران و نظریه سه جهان آن

دیپلماسی ایرانی: نظریه سه جهان رکن اصلی سیاست خارجی چین در فاصله سال های 1970 تا 1990 و فروپاشی اردوگاه ...

در باب عکس سفارت عظمای روسیه!
اخبار داخلی خاورمیانه انتخاب سردبیر

در باب عکس سفارت عظمای روسیه!

دیپلماسی ایرانی: کاربران ایرانی توئیتر و سیاستمدارانی از هر دو جناح، واکنشی خشم آلود به عکسی نشان داده اند که ...

تکرار تجربه شوروی و انگلیس برای امریکا در افغانستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

تکرار تجربه شوروی و انگلیس برای امریکا در افغانستان

دیپلماسی ایرانی: عبارت فوق تیتر روزنامه هشت صبح کابل درباره پیشروی طالبان در شمال افغانستان و سقوط پی در پی ...

آیا لویاتان می آید؟
اخبار داخلی خاورمیانه انتخاب سردبیر

آیا لویاتان می آید؟

دیپلماسی ایرانی: بهار سال 1357 چند ماە قبل از انقلاب ایران در جایی نزدیک به مرز سه کشور ایران و ...

عامل لبنانیزه کردن اقلیم کردستان: ترکیه یا پ.ک.ک؟
خاورمیانه انتخاب سردبیر

عامل لبنانیزه کردن اقلیم کردستان: ترکیه یا پ.ک.ک؟

دیپلماسی ایرانی: کشتە شدن پنج نفر از نیروهای پیشمرگ حزب دمکرات در فضایی از ابهام و تردید، بار دیگر روابط ...

صد و پنجاه سالگی کمون پاریس و میراث گمشده
اروپا انتخاب سردبیر

صد و پنجاه سالگی کمون پاریس و میراث گمشده

دیپلماسی ایرانی: امروز 150 سال تمام از سقوط آخرین سنگرهای کمون پاریس گذشت. نخستین حکومت کارگری جهان و اولین تجربه ...