صلاح الدین خدیو

صلاح الدین خدیو


کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر مسائل کردی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

پیام های ترسناک یک مرگ
اخبار اصلی اروپا

پیام های ترسناک یک مرگ

پیام های ترسناک یک مرگ دیپلماسی ایرانی: مرگ دردناک آلکسی ناوالنی، سرشناس ترین ناراضی روس در زندانی در قطب شمال، چیزی ...

پنجمین پیروزی کورلئونه باکو
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

پنجمین پیروزی کورلئونه باکو

دیپلماسی ایرانی: پنجمین پیروزی الهام علیف در آنچه انتخابات نامیده شد، شبیه نسخەی آندرویدی بازی جکیل و هاید بود که ...

سیزده سال پس از خزان بهار عربی
اخبار اصلی خاورمیانه

سیزده سال پس از خزان بهار عربی

دیپلماسی ایرانی: تقویم انقلاب های بهار عربی، تقارنی غریب با فرازهای مهم انقلاب ایران دارد. در 26 دی ماه 1389 ...

فرانسه، از دیگ های جوشان تا مذاب
اخبار اصلی اروپا

فرانسه، از دیگ های جوشان تا مذاب

دیپلماسی ایرانی: فرانسه دیگ جوشان اروپاست و خیزش حاشیه علیه متن به ویژگی ثابت  سیاست آن بدل شده است: شورش ...

اجلاس جده: ضیافت پایانی مرگ بهار عربی
خاورمیانه انتخاب سردبیر

اجلاس جده: ضیافت پایانی مرگ بهار عربی

دیپلماسی ایرانی: اجلاس سران عرب در جده به نوعی یادآور کنگرە وین در سال 1815 بود. اغراق نیست اگر گفته ...

تشدید رقابت میان دو حزب اصلی اقیلم کردستان با افزایش تقابل آنکارا
اخبار اصلی خاورمیانه

تشدید رقابت میان دو حزب اصلی اقیلم کردستان با افزایش تقابل آنکارا

دیپلماسی ایرانی: چند روز پیش پهپادهای ارتش ترکیه، ظاهرا به قصد کشتن ژنرال مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه و ...

از مشهدی حسین سرابی تا الهام علیف
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

از مشهدی حسین سرابی تا الهام علیف

دیپلماسی ایرانی: در گرماگرم تنش های سیاسی تهران و باکو، تضادهای هویتی هم به شیوه ای فزاینده میان آنها برجسته ...

بازگشت روسیه به عصر مسکوویچ
اروپا انتخاب سردبیر

بازگشت روسیه به عصر مسکوویچ

دیپلماسی ایرانی: احتمالا در دنیا تنها روسیە است که مانند ایران نمی تواند تکلیفش را با تاریخ روشن کند. گزارش شده ...

پسرفت تاریخ و اروپای تحقیر شده
اروپا انتخاب سردبیر

پسرفت تاریخ و اروپای تحقیر شده

دیپلماسی ایرانی: فردای پس از فروپاشی دیوار برلین که همه سرمست از پیروزی لیبرال دموکراسی بر رژیم های تمامیت خواه ...