باشگاه خوانندگان

محاصره «شعب ابی طالبی» قطر

محاصره «شعب ابی طالبی» قطر

استفاده از اقدام تنبیهی «تحریم گروهی» به وضوح در اقدامات و دستور العمل سیاست خارجی کشورهای عربی و بعضا جریان های فروملی دیده شده که حاکی از عدم وجودروحیه تعامل و حل مشکلات و چالش ها با مخالفان از طریق گفتگو و ارتباط کلامی و یادگاری از سنن عصر جاهلیت شبه جزیزه عربستان است.

ادامه مطلب
تثبیت هویت جدید قطر با همراهی دوست قدیمی و دشمنان جدید

تثبیت هویت جدید قطر با همراهی دوست قدیمی و دشمنان جدید

مهمتریــن آســیب ها و تهدیداتی که قطــر را به عنوان دولتی کوچــک تهدید می کند، وسعت جغرافیایی و جمعیت اندک، مشکل تداوم و هویت تاریخی، فقدان توان نظامی لازم، وابســتگی در عرصة سیاســت خارجی و امنیتی، موقعیت ژئوپلتیک خاص و همســایگی با دولت های بزرگ و موارد مشابه قابل اشاره است.

ادامه مطلب
آیا سوریه به مناطق نفوذ روسیه و آمریکا تبدیل خواهد شد؟

آیا سوریه به مناطق نفوذ روسیه و آمریکا تبدیل خواهد شد؟

آرام ولدبیگی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه: نکته جالب توجه در این پازل، جنوب سوریه و ریف دمشق است که اکنون در حال تبدیل شدن به میدان واقعی جنگ سوریه هستند آیا این مناطق در حوزه نفوذ آمریکا قرار خواهند گرفت یا روسیه این بخش غنی و استراتژیک کشور را نیز کنترل خواهد کرد؟

ادامه مطلب
بحران پناهجویان و «امنیت فرهنگی» اروپا

بحران پناهجویان و «امنیت فرهنگی» اروپا

هم‌زمانی این مهاجرت‌ها و گستردگی حجم آن‌ها- به‌گونه‌ای که در سال 2015 بیش از یک‌میلیون نفر مهاجر و پناه‌جو وارد اروپا شده است- هم‌چنین ابعاد مختلف و اثرگذار سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی مختلف این موضوع، به ظهور پدیده نوینی در روابط بین‌الملل منجر شده که از آن بانام «بحران مهاجران» یا «بحران پناه‌جویان» نام‌برده می‌شود.

ادامه مطلب
سیر تحول تحریم‌های امریکا علیه ایران

سیر تحول تحریم‌های امریکا علیه ایران

پیش بینی می شود که امریکا در دوران ترامپ سیاستهای خصمانه تری نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ نماید. جزییات این سیاستها هنوز مشخص نیست. از اظهارات مقامات امریکایی، استنباط می شود که ترامپ سیاست دو سویه ای در پیش گیرد.

ادامه مطلب