تظاهرات جهانی برای ترغیب به نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل

«جمعه ها برای آینده»

۱۱ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۹۸۷۸۷۲ اخبار اصلی عکس نوشته
هزاران دانش آموز و دانشجو در سراسر جهان روز جمعه با درخواست اقدامات بیشتر در رسیدگی به تغییرات اقلیمی و مشکل گرمایش جهانی، تظاهراتی صلح آمیز برگزار کردند. هدف از این تظاهرات تحت فشار گذاشتن رهبران سیاسی کشورها به یافتن راه حل های فوری در کنفرانس تغییرات اقلیمی در سازمان ملل بود.
«جمعه ها برای آینده»

کلید واژه ها: تغییرات اقلیمی تغییرات آب و هوایی گرمایش جهانی جمعه ها برای آینده جنبش جهانی فعالان محیط زیست


نظر شما :