بازسازی رژه نظامی ۱۹۴۱ روسیه

۲۳ آبان ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۰ کد : ۱۹۸۷۴۹۸ اخبار اصلی عکس نوشته
نیروهای ارتش روسیه سالگرد مارش سربازان اتحاد جماهیر شوروی سابق در میدان سرخ مسکو در سال ۱۹۴۱ را بازسازی کردند. اهمیت این رژه به ویژه به دلیل همزمانی آن با جنگ مسکو است. ۷ نوامبر در روسیه تعطیلی در یادبود رژه ۱۹۴۱ و انقلاب اکتبر به شمار می رود. انقلاب اکتبر که انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر، اکتبر سرخ، قیام اکتبر و انقلاب بولشویکی نیز خوانده می‌ شود، دومین و آخرین حرکت بزرگ از انقلاب روسیه بود که سبب‌ به ‌قدرت رسیدن حزب بولشویک در روسیه و برپایی نظام شورایی شد.
بازسازی رژه نظامی ۱۹۴۱ روسیه

کلید واژه ها: روسیه سالگرد انقلاب اکتبر رژه نظامی مسکو


( ۶ )

نظر شما :