تارنمای روسی:

ایران به فناوری پیشرفته تولید میله سوخت هسته ای رسید

۲۷ فروردین ۱۳۹۲ | ۱۶:۲۷ کد : ۱۹۱۵۰۰۷ سرخط اخبار

یک تارنمای روسی از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوریهای پیشرفته تولید میله های سوخت هسته ای خبر داده و آن را دستاورد بزرگی در عرصه استفاده از انرژی اتمی دانست.
به گزارش ایرنا، تارنمای روسی ˈرگنومˈ روز سه شنبه در گزارش خود افزود: ایران در زمینه تولید سوخت هسته ای راکتورهای نیروگاه های هسته ای به خودکفایی دست یافته است.

در این گزارش آمده است: کارشناسان ایرانی در سایت هسته ای اصفهان موفق شدند میله های سوخت هسته ای برای نیروگاه بوشهر تولید کنند.

در ادامه گزارش تارنمای آمده است: کارشناسان ایرانی در شرایطی که برخی کشورها از تحویل سوخت هسته ای برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران خودداری کردند، این سوخت را در راکتور از نوع ˈIR40ˈ سایت هسته ای اراک تولید کردند.

تارنمای روسی نوشت: این اقدام کارشناسان ایرانی در سطح جهانی موجب حیرت شده و بسیاری با ناباوری شاهد پیشرفت جمهوری اسلامی در این عرصه بودند.

در ادامه گزارش در این رابطه آمده است:ایران پس از خودداری برخی کشورها از تحویل سوخت هسته ای با غلظت اورانیوم 20 درصد برای راکتور تحقیقاتی تهران، برپایه امکانات داخلی به غنی سازی در این سطح پرداخته و با موفقیت میله های سوخت تولید شده را در راکتور تهران بارگذاری کرد.

در این گزارش به نقل از ˈمحمد قنادی مراغهˈ معاون سازمان انرژی اتمی نیز آمده است: ایران برای تولید سوخت هسته ای راکتورهای خود اورانیوم را تا سطح 20 درصد غنی می کند.

وی افزود: بارگذاری راکتور تحقیقاتی تهران از دستاوردهای بزرگ ایران و شرکت ˈسورهˈ بود که میله های سوخت هسته ای را تولید کرد و در زمان حاضر برای تولید سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر تلاش می کند.

در پایان گزارش رگنوم آمده است: ایران در زمان حاضر از دو معدن اورانیوم خود بهره برداری می کند و اخیرا نیز مجتمع تولید اکسید اورانیوم به نام ˈشهید رضایی نژادˈ و معدن اورانیوم ˈساغندˈ راه اندازی شد.

کلید واژه ها: سوخت هسته ای راکتور اورانیوم میله های سوخت آمده است: میله های سوخت


( ۴ )

نظر شما :