اسلام ذوالقدرپور

اسلام ذوالقدرپور


 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

سیاست‌های تکراری از اشغال سفارت‌خانه‌ها تا توقیف کشتی‌ها
خاورمیانه انتخاب سردبیر

سیاست‌های تکراری از اشغال سفارت‌خانه‌ها تا توقیف کشتی‌ها

دیپلماسی ایرانی: یکی از جلوه‌های نابسامانی در سیاستگذاری عمومی و حکمرانی مطلوب را می‌توان فرآیند تبدیل یک تاکتیک موقت به ...

فلسطین از اردوغان بریده به پوتین رسیده!
خاورمیانه انتخاب سردبیر

فلسطین از اردوغان بریده به پوتین رسیده!

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذارانی که در تدوین و اجرای سیاست‌های خود دچار روندی آونگی (پاندولی) شده و همواره در حال حرکت ...

جنگ تصویرها و تصورها به زیان ایران است
اخبار اصلی اخبار داخلی

جنگ تصویرها و تصورها به زیان ایران است

دیپلماسی ایرانی: دهکده جهانی را می‌توان توصیفی مناسب برای دیپلماسی عمومی و سیاستگذاران عمومی دانست که بیشتر بر ترکیب فناوری ...

جنگ جهانی سوم با استانداردهای غربی، خیلی نزدیک نیست
اروپا انتخاب سردبیر

جنگ جهانی سوم با استانداردهای غربی، خیلی نزدیک نیست

دیپلماسی ایرانی: در جهانی که ریسک کردن از مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاستگذاری آن بشمار می‌آید، اصرار بر احتمال وقوع جنگ جهانی ...

تشابهات جنگ اوکراین و عراق
اروپا انتخاب سردبیر

تشابهات جنگ اوکراین و عراق

دیپلماسی ایرانی: در فرآیند سیاستگذاری خارجی به عنوان چارچوب نیات، اهداف و رفتار یک بازیگر در نظام منطقه‌ای و جهانی، ...

تهاجم رسانه‌های دولتی ترکیه به ایران همزمان با حمله رسانه‌ای اسرائیل
خاورمیانه انتخاب سردبیر

تهاجم رسانه‌های دولتی ترکیه به ایران همزمان با حمله رسانه‌ای اسرائیل

دیپلماسی ایرانی: افکار عمومی، تحریک و تهییج آن برای دستیابی به اهداف و نیات یک سیاستگذاری را می‌توان از بنیان‌های ...

۳۰ درس از ۳۰ روز جنگ روسیه و اوکراین
اروپا انتخاب سردبیر

۳۰ درس از ۳۰ روز جنگ روسیه و اوکراین

دیپلماسی ایرانی: جنگ اوکراین یا همان تهاجم نظامی سراسری روسیه به اوکراین در 5 اسفند 1400( 24 فوریه 2022) را ...

گدایی و التماس ترکیه به اسرائیل و پذیرش ننگ روابط با دشمن خاص!
خاورمیانه انتخاب سردبیر

گدایی و التماس ترکیه به اسرائیل و پذیرش ننگ روابط با دشمن خاص!

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاران ارشد یا رهبرانی که بنای سیاستگذاری و حکمرانی آنان بر اصل نیرنگ و تزویر بنا شده باشد، ...

اروپای کوتوله در دام پوتین
اروپا انتخاب سردبیر

اروپای کوتوله در دام پوتین

دیپلماسی ایرانی: یک سیاستگذاری اثربخش به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل بر تحریک سایر مراکز قدرت یا مدعیان ...