اسلام ذوالقدرپور

اسلام ذوالقدرپور


 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

اصل ایمن‌سازی سیاستگذاری خارجی در جهان آشوبناک
خاورمیانه انتخاب سردبیر

اصل ایمن‌سازی سیاستگذاری خارجی در جهان آشوبناک

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی فرایندی است که بر ایمن‌سازی امور عمومی و حکمرانی سیاسی تمرکز دارد و اداره امور عمومی ...

اربعین، نظم نوین منطقه‌ای
خاورمیانه انتخاب سردبیر

اربعین، نظم نوین منطقه‌ای

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی بسیاری بازیگران نظام جهانی در عصر آشوبناک کنونی که آرمان و انگاره هژمونیک دارند در سیاستگذاری ...

سیاستگذاری شاه کلید، تکرار زیان‌آور
اخبار اصلی اخبار داخلی

سیاستگذاری شاه کلید، تکرار زیان‌آور

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی دانشی است که ارتباط تنگاتنگی با همه علوم بشری دارد و به علت بین رشته‌ای بودن، ...

پیوند خسارت‌بار مذاکرات احیای برجام به انتخابات در ایران و امریکا
پرونده هسته ای انتخاب سردبیر

پیوند خسارت‌بار مذاکرات احیای برجام به انتخابات در ایران و امریکا

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی دارای دو بعد داخلی و خارجی است که سیاست داخلی و سیاست خارجی را شکل می ...

طرح مارشال روسی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

طرح مارشال روسی

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی همان‌گونه که به تضمین بقای یک دولت در سپهر سیاسی و اجتماعی کشور کمک کرده و ...

بازگشت سیاستگذاری خارجی اردوغان به تنظیمات ۲۰۰۱
اروپا انتخاب سردبیر

بازگشت سیاستگذاری خارجی اردوغان به تنظیمات ۲۰۰۱

دیپلماسی ایرانی: سیاستگذاری عمومی، جهانی بیکران از دانش و هنر سیاستگذاری است که البته بر لایه‌ای فراگیر و ضخیم از ...

تنفس مصنوعی اردوغان به دولت اسرائیل!
خاورمیانه انتخاب سردبیر

تنفس مصنوعی اردوغان به دولت اسرائیل!

دیپلماسی ایرانی: تحولات در آسیای جنوب غربی طی چند ماه اخیر روی دور تند تغییرات و چرخش‌ رویکردها و روندهای ...

نیرنگ روسی
اروپا انتخاب سردبیر

نیرنگ روسی

دیپلماسی ایرانی: یکی از تاکتیک‌های سیاستگذاری که همان نیرنگ باشد در سیاستگذاری خارجی و و مسائل امنیتی، اطلاعاتی و نظامی ...

دیپلماسی ابزار است یا هدف؟!
اخبار داخلی انتخاب سردبیر

دیپلماسی ابزار است یا هدف؟!

دیپلماسی ایرانی: جهان پسامدرن برخلاف تمام ادعاهای خود، همچنان بر همان محور و اصل سیاست قدرت، حرکت می کند و ...