عبدالرحمن فتح الّهی

عبدالرحمن فتح الّهی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

۶ روز و ۱۱ ساعتی پوچ؛ یادداشتی بر فیلم سینمایی «روز»
اخبار اصلی اروپا سینما دیپلماسی

۶ روز و ۱۱ ساعتی پوچ؛ یادداشتی بر فیلم سینمایی «روز»

دیپلماسی ایرانی - عبدالرحمن فتح الهی: متن پیش رو تحلیلی بر جنبه های سینمایی فیلم 6 روز که در ادامه ...

تحریم های ایران و مساله فساد؛ تحلیلی بر فیلم سینمایی  "Backstabbing for Beginners"
اخبار اصلی اقتصاد و انرژی سینما دیپلماسی

تحریم های ایران و مساله فساد؛ تحلیلی بر فیلم سینمایی "Backstabbing for Beginners"

دیپلماسی ایرانی- عبدالرحمن فتح الهی: متن پیش رو تحلیلی است بر فیلم "Backstabbing for Beginners" که هم لایه های سینمایی اثر ...

سمفونی ناگفته های سرزمین سوخته؛ نقدی بر فیلم "دزدان دریایی سومالی"
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

سمفونی ناگفته های سرزمین سوخته؛ نقدی بر فیلم "دزدان دریایی سومالی"

دیپلماسی ایرانی – در متن پیش رو سعی شده نگاهی به لایه های سینمایی "دزدان دریایی سومالی" شود و در ...

درهای باز، درهای بسته؛ یادداشتی درباره فیلم «محو شدگی»
اخبار اصلی اروپا سینما دیپلماسی

درهای باز، درهای بسته؛ یادداشتی درباره فیلم «محو شدگی»

دیپلماسی ایرانی ، عبدالرحمن فتح الهی - متن پیش رو تحلیلی است درباره متن سینمایی "In The Fade" (محوشدگی) و در ...

فروپاشی ایران از درون، برنامه بولتون و پمپئو برای تغییر نظام
پرونده هسته ای انتخاب سردبیر

فروپاشی ایران از درون، برنامه بولتون و پمپئو برای تغییر نظام

دیپلماسی ایرانی – متن پیش رو بخش سوم و پایانی از گزارش نشست برگزار شده در سایت دیپلماسی ایرانی با ...

"برگزیت" در قامت هیتلر؛ یادداشتی بر فیلم "تاریک ترین ساعت"
اخبار اصلی اروپا سینما دیپلماسی

"برگزیت" در قامت هیتلر؛ یادداشتی بر فیلم "تاریک ترین ساعت"

دیپلماسی ایرانی - عبدالرحمن فتح الهی: فیلم سینمایی تاریک ترین ساعت "Darkest Hour" اثری است که در متن پیش رو ...

اجماع داخلی برای خروج از برجام و N.P.T تنها راه مقابله با ترامپ
پرونده هسته ای انتخاب سردبیر

اجماع داخلی برای خروج از برجام و N.P.T تنها راه مقابله با ترامپ

دیپلماسی ایرانی – متن پیش رو مشروح کامل اظهارات و مواضع دکتر فوادایزدی، استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل آمریکا ...

مرثیه ای برای بازگشت؛ نگاهی به فیلم «قلعه شنی»
اخبار اصلی خاورمیانه سینما دیپلماسی

مرثیه ای برای بازگشت؛ نگاهی به فیلم «قلعه شنی»

دیپلماسی ایرانی ، عبدالرحمن فتح الهی -   متن پیش رو تحلیلی است بر متن سینمایی فیلم "Sand Castle" (قلعه شنی) و در ...

اما و اگرها در آینده برجام
اخبار اصلی پرونده هسته ای

اما و اگرها در آینده برجام

دیپلماسی ایرانی – بعد از ظهر دیروز نشست "آینده برجام" با حضور فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران و حسن بهشتی ...