سید احمد حسینی

سید احمد حسینی


کارشناس و تحلیل گر ارشد مسائل سیاسی و بین المللی.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

بدخواهان بدنبال پرونده سازی علیه ایران هستند
نگاه ایرانی خاورمیانه

بدخواهان بدنبال پرونده سازی علیه ایران هستند

دیپلماسی ایرانی: دقت نظر در حوادثی چون: ناامن جلوه دادن منطقه خلیج فارس، تهدید سازی از قدرت دفاعی و بازدارندگی و ...

جذابیت در سیاست خارجی
نگاه ایرانی خاورمیانه

جذابیت در سیاست خارجی

دیپلماسی ایرانی: مقدمه: طراوت و جذاب کردن سیاست خارجی، هنر و رسالتی بزرگ برای سیاست گذاران و برنامه ریزان دستگاه دیپلماسی یک ...

عناصر تغییر موازنه دیپلماسی ایرانی
پرونده هسته ای نگاه ایرانی

عناصر تغییر موازنه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی: مقدمه:  از آنجا که توافق هسته ای ایران با قدرتها، با خروج ایالات متحده آمریکا و اقدامات خصمانه این کشور ...

فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهیم
نگاه ایرانی خاورمیانه

فرصت بیشتری به دیپلماسی بدهیم

دیپلماسی ایرانی: مقدمه: نقش آفرینی در منطقه حساس غرب آسیا، تلاش برای ارتقای جایگاه و صیانت از منافع ملی برای کشوری مانند ...

بایدها و نبایدهای چگونگی مقابله با سیاست های ضد ایرانی ترامپ
نگاه ایرانی خاورمیانه

بایدها و نبایدهای چگونگی مقابله با سیاست های ضد ایرانی ترامپ

دیپلماسی ایرانی:   مقدمه: این روزها چگونگی واکنش به اقدامات حلقه ماجراجوی مقابل ایران با محوریت ایالات متحده به پرسشی برای صاحب نظران ...

رویارویی با دسیسه های دشمنان را از ابعاد مختلف دنبال کنیم
نگاه ایرانی خاورمیانه

رویارویی با دسیسه های دشمنان را از ابعاد مختلف دنبال کنیم

دیپلماسی ایرانی: مقدمه: ورود به دهه پنجم انقلاب، نشان از گشوده شدن فصل جدیدی از حیات جمهوری اسلامی ایران در عرصه های ...

ویژگی ها و مختصات دیپلماسی ایران در دهه پنجم انقلاب
نگاه ایرانی خاورمیانه

ویژگی ها و مختصات دیپلماسی ایران در دهه پنجم انقلاب

دیپلماسی ایرانی: مقدمه: جمهوری اسلامی ایران در حالی وارد پنجمین دهه از حیات خود شده که توانسته است با پشت سرگذاشتن سختی ...

چگونه می‌توان سناریوهای ضد ایرانی دولت ترامپ را به هم زد؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

چگونه می‌توان سناریوهای ضد ایرانی دولت ترامپ را به هم زد؟

دیپلماسی ایرانی: مقدمه: سرعت تحولات  در منطقه و محیط بین المللی  و افزایش  اقدامات خصمانه  ایالات متحده  به همراه  رژیم صهیونیستی و ...

تنش در روابط تهران و مسکو، هدف دشمنان ایران
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

تنش در روابط تهران و مسکو، هدف دشمنان ایران

دیپلماسی ایرانی: مقدمه: مدتی است مناسبات ایران با همسایگان و شرکایش از طرف آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی مورد هجمه قرار گرفته ...