صادق ملکی

صادق ملکی


صادق ملکی، کارشناس، استراتژیست و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

شیعه بد – شیعه خوب
نگاه ایرانی خاورمیانه

شیعه بد – شیعه خوب

دیپلماسی ایرانی: نزدیکی و دوری به ایران، اگرچه در نگاه آرمانی می تواند ملاک ارزیابی باشد اما این نگاه در ...

ظهور عراق نوین
نگاه ایرانی خاورمیانه

ظهور عراق نوین

نویسنده: صادق ملکی، کار شناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: رسانه های ایران بیشتر درگیر مسایل داخلی، اخبار مربوط به ...

بحران هویتی در ترکیه
نگاه ایرانی خاورمیانه

بحران هویتی در ترکیه

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: از خاکستر خرابه های عثمانی جمهوری ترکیه برخاست. ترکیه ای که ...

بحران تهران - ریاض برنده ندارد
نگاه ایرانی خاورمیانه

بحران تهران - ریاض برنده ندارد

نویسنده: صادق ملکی، کار شناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: نزدیک شدن به آزادی موصل و رقه از دست داعش، ...

روز قدس در سایه یک تلخی
اخبار اصلی خاورمیانه

روز قدس در سایه یک تلخی

نویسنده: صادق ملکی، کار شناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: رئیس جمهور بدون توجه به نام، سمبل اقتدار، حریم و ...

علل و تبعات ظهور دولت کردی
اخبار اصلی خاورمیانه

علل و تبعات ظهور دولت کردی

دیپلماسی ایرانی: باید متفاوت اندیشد و از تحلیل های قالبی دور از واقع، پرهیز نمود. پذیرش تلخی یک حقیقت، بهتر ...

تداوم اعتدال در دولت دوازدهم
اخبار اصلی خاورمیانه

تداوم اعتدال در دولت دوازدهم

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: در فضای انتخابات دیروز رأی به روحانی رأی به عقلانیت، رأی ...

ضرورت دوری ایران از بحران عربستان و قطر
نگاه ایرانی خاورمیانه

ضرورت دوری ایران از بحران عربستان و قطر

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: شرط عقل ایجاب می کند از اختلاف و بحرانی که دعوای ...

روزی تلخ برای ایران
نگاه ایرانی خاورمیانه

روزی تلخ برای ایران

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: روزی تلخ برای ایران. اتفاقی که نباید می افتاد، افتاد. مجلس، ...