صادق ملکی

صادق ملکی


صادق ملکی، کارشناس، استراتژیست و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

اردوغان، از حامی داعش تا حامی قدس
نگاه ایرانی خاورمیانه

اردوغان، از حامی داعش تا حامی قدس

دیپلماسی ایرانی: رجب طیب اردوغان حامی دیروز داعش، امروز حامی قدس شده است. این طنزی تلخ است اما صحنه سیاست ...

اگر برجام نبود، داعش بود
نگاه ایرانی خاورمیانه

اگر برجام نبود، داعش بود

دیپلماسی ایرانی: تردیدی وجود ندارد که ایران یک قدرت منطقه ایست، اما باید توجه داشت که  تنها قدرت منطقه ای ...

بازگشت آرامش به خاورمیانه در گرو توازن استراتژیک
نگاه ایرانی خاورمیانه

بازگشت آرامش به خاورمیانه در گرو توازن استراتژیک

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: برقراری ثبات در خاورمیانه حاصل توازن استراتریک خواهد بود. انقلاب اسلامی ...

پوست‌اندازی عربستان و هوشیاری ایران
نگاه ایرانی خاورمیانه

پوست‌اندازی عربستان و هوشیاری ایران

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: عربستان در حال پوست اندازی است. ساختار قدرت در سعودی به ...

آیا اردوغان در نوبت رفتن است؟
خاورمیانه یادداشت

آیا اردوغان در نوبت رفتن است؟

دیپلماسی ایرانی: نگاهی به روابط ترکیه و رهبران آن با غرب نشان می دهد که این روابط همواره با بیم ...

خطای استراتژیک بارزانی
نگاه ایرانی خاورمیانه

خطای استراتژیک بارزانی

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: فرصت ها و تهدیدات در عرصه سیاست قابلیت جابجایی دارند. مسعود ...

اردوغان در تهران، سفر تاکتیکی یا راهبردی؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

اردوغان در تهران، سفر تاکتیکی یا راهبردی؟

نویسنده: صادق ملکی، کار شناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در حالی به ایران ...

اربیل و ریسک همه‌پرسی
نگاه ایرانی خاورمیانه

اربیل و ریسک همه‌پرسی

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: از نگاه بغداد در حال مبارزه با داعش، برگزاری همه پرسی ...

جدایی خونین کردستان عراق
نگاه ایرانی خاورمیانه

جدایی خونین کردستان عراق

نویسنده: صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر ارشد سیاسی دیپلماسی ایرانی: سایکس- پیکو، خوب یا بد، باید بماند. مرز ها در خاورمیانه ...