روزنه هاى اميد براى نجات دارفور

۲۳ خرداد ۱۳۸۶ | ۲۱:۴۶ کد : ۲۲۲ آسیا و آفریقا
بعد از چهار سال درگيرى خونين در جنوب سودان روزنه هاى اميدى براى بازگرداندن صلح به منطقه دارفور باز شده است.رهبران سياسى اين کشور آفريقاى شمالى،‌ به ميانجيگرى حاميان صلح سازمان ملل را در اين منطقه رضايت دادند.

بعد از چهار سال درگيرى خونين در جنوب سودان  روزنه هاى اميدى براى بازگرداندن صلح به منطقه دارفور باز شده است.

 

رهبران سياسى اين کشور آفريقاى شمالى،‌ به ميانجيگرى حاميان صلح سازمان ملل را در اين منطقه رضايت دادند.

 

در حال حاضر 7 هزار نفر از نيروهاى اتحاديه آفريقا در اين منطقه حضور دارند اما حضور اين نيروها براى ايجاد صلح در دارفور مسمر الثمر بنوده است.

 

در پيشنهاد جديد آمده است که نيروهاى حاضر در منطقه با تجهيزات بهتر و  سازماندهى سازمان ملل،‌ دو برابر شوند.

 

اين در حالى است که از سال 2003 بيش از 200هزار نفر در اين منطقه کشته شده اند و بيش از 2 ميليون نفر براى فرار از درگيريها بى خانمان شده و به اردوگاهها پناه برده اند.

 

7 هزار نيروى حامى صلح همراه با نيروهاى اتحاديه آفريقا نتوانستند کشت و کشتار در اين منطقه را کنترل کنند.

 

اما اکنون گزارش رسيده است که دولت سودان با پيشنهاد همکارى سازمان ملل براى پايان دادن به اين خشونتها موافقت کرده است.

 

سعيد دجينيت عضو کميسيون امنيتى اتحاديه آفريقا مى گويد که اين يک موقعيت خاص براى پايان دادن به اين درگيرى است. هر چند که انجام چنين عملياتى بدون مشکلات نخواهد بود.

 

اين پيشنهاد داراى چندجانبه است که اولين بخش آن اعلام حضور بيش از 19 هزار نيروى جديد به منطقه مى باشد. اما کنترل نيروها بين سازمان ملل و اتحاديه آفريقا تقسيم شده است.

 

اتحاديه آفريقا عمليات خود را هر روز ادامه خواهد داد اما کنترل کلى نيروهاى حامى صلح و تجهيزات آنان بر عهده سازمان ملل مى باشد.

 

سفير سازمان ملل، زلمى خليل زاد معتقد است که اين اقدام گام موثرى است که بايد از آن استقبال کرد. وى گفت ما شنيده ايم که اعلام کرده اند تنها نيروهاى آفريقايى در اين عمليات شرکت خواهند کرد. اين بدان معنى است که دولت سودان براى پذيرش حضور نيروها شرط تعيين مى کند که اين غير قابل پذيرش است.

 

خليل زاد همچنين اعلام کرد که تنها مسبب خشونتهاى دارفور دولت سودان نيست بلکه شورشيان نيز براى ايجاد صلح در منطقه مسوول هستند و بايد با نيروهاى سازمان ملل براى حل بحران به وجود آمده همکارى کنند.

 

موافقت دولت سودان با حضور نيروهاى سازمان ملل در منطقه خبر خوبى نه تنها براى اهالى منطقه دارفور بلکه براى تمام سودانى ها است. نيروهاى سازمان ملل از لحاظ تعداد زياد هستند و مى توانند مناطق بيشترى را تحت کنترل در آورند. همچنين اطلاعات خوبى در خصوص آنچه در قسمتهاى مختلف منطقه روى مى دهد در دست دارند. چراکه نيروهاى آفريقايى تنها در يک منطقه مستقر هستند و اين در حالى است که نا آراميها در منطقه ديگرى ادامه دارد.

 

بنابراين حضور گسترده نيروهاى سازمان ملل اين مسئله را به دولت سودان گوشزد مى کند که آنها در هر گوشه اى از  منطقه حضور دارند و تمام آنچه را که اتفاق مى افتد تحت نظر دارند و مى بينند.

 

مسئله ديگر اينکه دولت سودان مجبور به پذيرش نيروهاى سازمان ملل است چراکه در در صورت عدم پذيرش اين پيشنهاد  يا عدم همکارى با نيروهاى سازمان ملل،‌سودان با فشارهاى بين المللى رو به رو خواهد شد.


نظر شما :