محاکمه یک قاتل

۲۹ فروردین ۱۳۹۱ | ۰۴:۵۵ کد : ۱۹۰۰۱۴۴ عکس نوشته
دادگاه عامل بمبگذاری نروژِی برگزار شد.
محاکمه یک قاتل


نظر شما :