عبدالناصر نورزاد

عبدالناصر نورزاد


استاد پیشین دانشگاه کابل

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

آیا راهبرد دفع خطر از طریق تزریق پول نتیجه می دهد؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

آیا راهبرد دفع خطر از طریق تزریق پول نتیجه می دهد؟

دیپلماسی ایرانی: طالبان به عنوان خشن ترین گروه تندرو با تفکرات عجیب و قرائت های نادر از دین و عقیده، ...

چرا طالبان بدیل ندارد؟!
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

چرا طالبان بدیل ندارد؟!

دیپلماسی ایرانی: در جنگ روانی همواره، دستگاه های استخباراتی به مدد رسانه ها و وسایل اجتماعی، تلاش می کنند برای ...

عقد اخوت پکن با طالبان برای چیست؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

عقد اخوت پکن با طالبان برای چیست؟

دیپلماسی ایرانی: چین در مرحلۀ بعداز خروج امریکا از افغانستان، حضور روزافزون و گسترده در این کشور داشته است. قرائن ...

استراتژی طالبان برای حفظ قدرت
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

استراتژی طالبان برای حفظ قدرت

دیپلماسی ایرانی: به قدرت رسانیدن گروه طالبان توسط های قدرت های بزرگ و منطقه ای، خود یک استراتژی بود. حاکمیت ...

معمای امنیت در افغانستان پساآمریکا
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

معمای امنیت در افغانستان پساآمریکا

دیپلماسی ایرانی: چرا منطقه و فرامنطقه در یک بدبینی ذهنی، در تلاش بازی امنیتی در میدان افغانستان‌اند؟ این سؤال را ...

بازی امنیتی پاکستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

بازی امنیتی پاکستان

دیپلماسی ایرانی: دولت پاکستان، اعلام کرده که گراف حملات طالبان پاکستانی (تی تی پی) افزایش یافته و در یک سال ...

ساخت طالبان: قصر تروریسم شرقی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

ساخت طالبان: قصر تروریسم شرقی

دیپلماسی ایرانی: هدف تروریسم بین الملل در بستر افغانستان (طالبان، القاعده و بیست گروه تروریستی وابسته به داعش خراسان)، یک ...

تنش نظامی میان طالبان و پاکستان؛ ادامۀ یک سناریوی استخباراتی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

تنش نظامی میان طالبان و پاکستان؛ ادامۀ یک سناریوی استخباراتی

دیپلماسی ایرانی: تصور نگارنده بر این است که آنچه میان طالبان و ارتش پاکستان رخ می‌دهد یک بازی استخباراتی، یک ...