عبدالناصر نورزاد

عبدالناصر نورزاد


استاد پیشین دانشگاه کابل

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

افغانستان و معادلات امنیت منطقه‌ای
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

افغانستان و معادلات امنیت منطقه‌ای

دیپلماسی ایرانی: فهم متعارف از مشکل امنیتی افغانستان در کنار مسائل سیاسی و اقتصادی چیست؟ چطور می شود از وضعیت ...

طالبان ناقض امنیت سیاسی شهروندان
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

طالبان ناقض امنیت سیاسی شهروندان

دیپلماسی ایرانی: مفهوم امنیت، مصئونیت از تعرض، رهایی از ترس و تصرف اجباری است. این موضوع در افراد، به معنای ...

جغرافیای شمال افغانستان؛ بستر بازی های جدید استخباراتی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

جغرافیای شمال افغانستان؛ بستر بازی های جدید استخباراتی

دیپلماسی ایرانی: اهمیت راهبردی شمال افغانستان و همسایگی آن با قدرت های رقیب امریکا، این جغرافیا را به میدان جدید ...

داعش و نقشه تسلط بر آسیای میانه
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

داعش و نقشه تسلط بر آسیای میانه

دیپلماسی ایرانی: به وحشت انداختن مردم از حضور و استقرار گروهک های تروریستی خارجی مثل داعش شاخه خراسان، چیزی تازه ...

طالبان برای ظهور داعش رخ عوض می‌کند
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

طالبان برای ظهور داعش رخ عوض می‌کند

دیپلماسی ایرانی: به وحشت انداختن مردم از حضور و استقرار گروهک های تروریستی خارجی مثل داعش شاخه خراسان، چیزی تازه ...

مقاومت پیروز می شود اما چگونه و چه وقت؟
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

مقاومت پیروز می شود اما چگونه و چه وقت؟

دیپلماسی ایرانی: به یاد داشته باشیم که ایستادگی و مقاومت مردم افغانستان در برابر هیولای تروریسم و طالبانی وحشی، پیروز ...

شکست تلاش‌های امریکا مبتنی بر ژیوپولتیک نظم نوین جهانی در افغانستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

شکست تلاش‌های امریکا مبتنی بر ژیوپولتیک نظم نوین جهانی در افغانستان

دیپلماسی ایرانی: این‌که چرا امریکا آمد و در پی چه بود، سوالی است خیلی عمیق و مستلزم کاوش موشکافانه و ...

تهدید و امنیت، معنا و کاربردها در وضعیت کنونی
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

تهدید و امنیت، معنا و کاربردها در وضعیت کنونی

دیپلماسی ایرانی: تهدید واژه ای است که باید معنا و مفهوم واضح تر آن استخراج شود. در توصیف این واژه ...

باز تعریف واژه منافع ملی
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

باز تعریف واژه منافع ملی

نویسنده: عبدالناصر نورزاد، استاد پیشین دانشگاه کابل دیپلماسی ایرانی: علوم انسانی نظر به کثرت دیدگاه و باز بودن حوزه‌های فکری در ...