علی بمان اقبالی زارچ

علی بمان اقبالی زارچ


دیپلمات و کارشناس ارشد یورآسیا

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

کتاب شام آخر چائوشسکو؛ از سه سفر با ایران تا سرنگونی خونین
اخبار اصلی اروپا کتابخانه

کتاب شام آخر چائوشسکو؛ از سه سفر با ایران تا سرنگونی خونین

دیپلماسی ایرانی: سه دهه پس از سقوط کمونیسم؛ تحلیل اجمالی از ناگفته های سه سفر چائوشسکو به ایران با سه ...

اهمیت جایگاه مغفول زنان در روابط با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

اهمیت جایگاه مغفول زنان در روابط با اروپا

دبپلماسی ایرانی: با گذشت بیش از 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به حق زنان نیز دوشادوش مردان با ...

جنگ‌های عصر جدید
اروپا نگاه ایرانی

جنگ‌های عصر جدید

دیپلماسی ایرانی: واقعیت این است که یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ آغازگر مرحله جدیدی در تغییرات تاریخی است؛ تغییراتی که در زمینه ...

تجارت پسته را دریابیم
اروپا اقتصاد و انرژی نگاه ایرانی

تجارت پسته را دریابیم

دیپلماسی ایرانی: جغرافیای ایران زمین آکنده از تنوع اقلیمی و ظرفیت های فوق العاده زمینی و زیر زمینی بویژه در ...

جایگاه دین در همکاری ایران با اروپا
اروپا نگاه ایرانی

جایگاه دین در همکاری ایران با اروپا

دیپلماسی ایرانی: با عنایت به رویکردهای تاریخی و تحولات اجتماعی و فرهنگی می توان اذعان کرد که منطقه یوراسیا؛ خاستگاه ...