محمود سریع القلم

محمود سریع القلم


عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس ارشد روابط بین‌الملل.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

چرا خاورمیانه ای ها اینقدر گرفتارند؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

چرا خاورمیانه ای ها اینقدر گرفتارند؟

دیپلماسی ایرانی: حدود 70 درصد جنگ و درگیری های نظامی در جهان در دایره ای است که یک طرف آن ...

با توجه وضعیت فعلی آینده علمی ما چگونه خواهد بود؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

با توجه وضعیت فعلی آینده علمی ما چگونه خواهد بود؟

دیپلماسی ایرانی: 80 درصد اعتبار یک دانشگاه یا دانشکده به «توانِ آموزش و پژوهشِ اساتید» آن مربوط می شود. در عرف ...

کشوری که مردم حاکم واقعی آن هستند
اروپا نگاه ایرانی

کشوری که مردم حاکم واقعی آن هستند

دیپلماسی ایرانی: ظهور بحران ها در تعیین سرنوشت جوامع و یا دولت ها به مراتب از استدلال و برنامه ریزی ...

سی ذهنیتِ غیرواقعی در دیپلماسی
آمریکا نگاه ایرانی خاورمیانه

سی ذهنیتِ غیرواقعی در دیپلماسی

دیپلماسی ایرانی:  1-که حقوقِ بین الملل بر سیاستِ بین الملل اولویت دارد؛ 2-که سیاستِ بین الملل بر اقتصادِ بین الملل اولویت دارد؛ 3-که ...

ریشه های تصمیم سازی امارات برای رابطه با اسرائیل
نگاه ایرانی خاورمیانه

ریشه های تصمیم سازی امارات برای رابطه با اسرائیل

دیپلماسی ایرانی: این تحول ریشه در تصمیمِ اماراتِ متحدۀ عربی دارد زیرا که طی ۷۲ سال گذشته، اسراییل پیوسته آماده ...

چین، آمریکا و انتخابات نوامبر
آمریکا آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

چین، آمریکا و انتخابات نوامبر

دیپلماسی ایرانی: هرچند در بسیاری از مسائل داخلی آمریکا، جو بایدن و دونالد ترامپ با هم متفاوت هستند و دیدگاه ...

درس هایی از نروژ برای ما
اروپا نگاه ایرانی

درس هایی از نروژ برای ما

دیپلماسی ایرانی: نروژ پنج میلیون و سیصد هزار نفر جمعیت دارد. تولید ناخالص داخلی آن حدود ۵۱۵ میلیارد دلار بوده ...

آیا ما منزوی هستیم؟
نگاه ایرانی خاورمیانه

آیا ما منزوی هستیم؟

دیپلماسی ایرانی: پاسخ کوتاه: بستگی به شعاع دایره ای دارد که در آن زندگی و معاشرت می کنیم. پاسخ تفصیلی: همکاری ...