ماندانا تیشه یار

ماندانا تیشه یار


دکترای روابط بین الملل از دانشگاه جواهرلعل نهرو هندوستان و عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه ای در دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات علمی گروه مطالعات منطقه ای موسسه آموزش عالی بیمه اکو. 

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

گسترش بازی بزرگ آسیایی از شرق به غرب
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

گسترش بازی بزرگ آسیایی از شرق به غرب

دیپلماسی ایرانی: بازی بزرگ آسیایی به آهستگی در حال گسترش از هندوپاسیفیک در شرق به سوی منطقه خلیج فارس در ...

چرا عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مهم است؟
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

چرا عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای مهم است؟

دیپلماسی ایرانی: هنگامی که شماری از سران کشورهای آسیای مرکزی به همراه رهبران روسیه و چین در سال های نخست ...

دیدار در دوشنبه
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

دیدار در دوشنبه

دیپلماسی ایرانی: بیش از یک سال و نیم از سقوط کابل و بر سر کار آمدن طالبان در افغانستان گذشت ...

افغانستان و دو همسایه اش
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

افغانستان و دو همسایه اش

دیپلماسی ایرانی: یک سال از روی کار آمدن طالبان در افغانستان می گذرد و دو همسایه جنوبی و غربی این ...

افغانستان و جهان بینی تمدنی ایرانی ـ هندی
آسیا و آفریقا نگاه ایرانی

افغانستان و جهان بینی تمدنی ایرانی ـ هندی

دیپلماسی ایرانی: جهان به سرعت رو به تغییر است. معادلات امنیتی و ژئوپلیتیکی در سال ۲۰۲۲ چنان شتابان در حال ...