صلاح الدین خدیو

صلاح الدین خدیو


کارشناس مسائل بین الملل و پژوهشگر مسائل کردی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

ایران و نظریه سه جهان آن
اخبار داخلی آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

ایران و نظریه سه جهان آن

دیپلماسی ایرانی: نظریه سه جهان رکن اصلی سیاست خارجی چین در فاصله سال های 1970 تا 1990 و فروپاشی اردوگاه ...

در باب عکس سفارت عظمای روسیه!
اخبار داخلی خاورمیانه انتخاب سردبیر

در باب عکس سفارت عظمای روسیه!

دیپلماسی ایرانی: کاربران ایرانی توئیتر و سیاستمدارانی از هر دو جناح، واکنشی خشم آلود به عکسی نشان داده اند که ...

تکرار تجربه شوروی و انگلیس برای امریکا در افغانستان
آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر

تکرار تجربه شوروی و انگلیس برای امریکا در افغانستان

دیپلماسی ایرانی: عبارت فوق تیتر روزنامه هشت صبح کابل درباره پیشروی طالبان در شمال افغانستان و سقوط پی در پی ...

آیا لویاتان می آید؟
اخبار داخلی خاورمیانه انتخاب سردبیر

آیا لویاتان می آید؟

دیپلماسی ایرانی: بهار سال 1357 چند ماە قبل از انقلاب ایران در جایی نزدیک به مرز سه کشور ایران و ...

عامل لبنانیزه کردن اقلیم کردستان: ترکیه یا پ.ک.ک؟
خاورمیانه انتخاب سردبیر

عامل لبنانیزه کردن اقلیم کردستان: ترکیه یا پ.ک.ک؟

دیپلماسی ایرانی: کشتە شدن پنج نفر از نیروهای پیشمرگ حزب دمکرات در فضایی از ابهام و تردید، بار دیگر روابط ...

صد و پنجاه سالگی کمون پاریس و میراث گمشده
اروپا انتخاب سردبیر

صد و پنجاه سالگی کمون پاریس و میراث گمشده

دیپلماسی ایرانی: امروز 150 سال تمام از سقوط آخرین سنگرهای کمون پاریس گذشت. نخستین حکومت کارگری جهان و اولین تجربه ...

حماس یا اسرائیل: بازنده کیست؟
خاورمیانه انتخاب سردبیر

حماس یا اسرائیل: بازنده کیست؟

دیپلماسی ایرانی - سرانجام پس از یازده روز نبرد، چهارمین جنگ حماس و اسرائیل با آتش بس پایان یافت، در ...

مذاکرات بغداد راه گفت وگوهای وین را هموار می کند
خاورمیانه انتخاب سردبیر

مذاکرات بغداد راه گفت وگوهای وین را هموار می کند

دیپلماسی ایرانی: در کنار پیشرفت در مذاکرات وین و بالا گرفتن احتمال احیای برجام، خبر مذاکرات سری ایران و عربستان ...

سفر پاپ و تمبر تبلیغاتی اقلیم کردستان
خاورمیانه انتخاب سردبیر

سفر پاپ و تمبر تبلیغاتی اقلیم کردستان

دیپلماسی ایرانی: چاپ یک نقشه فرضی در تمبر یادبود سفر پاپ به اقلیم کردستان واکنش هایی را در سطوح رسمی ...