دکتر علی امیدی

دکتر علی امیدی


استادیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

پایان نگاه امنیتی به مذاکرات هسته ای
اخبار اصلی

پایان نگاه امنیتی به مذاکرات هسته ای

دیپلماسی ایرانی: روز پنجشنبه، ٥ سپتامبر 2013، پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران برای اولین باراعلام کرد که به دستور ...

هنر دیپلماسی حفظ رابطه است نه گسستن آن
اخبار اصلی خاورمیانه

هنر دیپلماسی حفظ رابطه است نه گسستن آن

دیپلماسی ایرانی: هنگامی که حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در سال 2002 در ترکیه به قدرت رسید، آنکارا یک سیاست ...

انتظار لغو تحریم ها واقع بینانه نیست
اخبار اصلی خاورمیانه

انتظار لغو تحریم ها واقع بینانه نیست

دیپلماسی ایرانی: پس از چانه زنی های مختلف، ایران و کشورهای 1+5 توافق کردند که ادامه مذاکرات خود را درهشتم ...