سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

الازهر توصیه های سیسی را گوش نمی دهد
اخبار اصلی آمریکا

الازهر توصیه های سیسی را گوش نمی دهد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

چهار نکته ای که در هر گونه مذاکره آتی امریکا با ایران مد نظر است
اخبار اصلی پرونده هسته ای خاورمیانه

چهار نکته ای که در هر گونه مذاکره آتی امریکا با ایران مد نظر است

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ایران نمی خواهد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور شود
اخبار اصلی خاورمیانه

ایران نمی خواهد ترامپ بار دیگر رئیس جمهور شود

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

منطقه به نظامی جایگزین سایکس - پیکو با توجه به دو قدرت ایران و ترکیه نیاز دارد
اخبار اصلی خاورمیانه

منطقه به نظامی جایگزین سایکس - پیکو با توجه به دو قدرت ایران و ترکیه نیاز دارد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

تنها حزب الله می تواند لبنان را نجات دهد
اخبار اصلی خاورمیانه

تنها حزب الله می تواند لبنان را نجات دهد

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

حکومت خودگردان فلسطینی فاسد است/اسرائیلی ها از یکپارچه شدن با فلسطین نگرانند
اخبار اصلی خاورمیانه

حکومت خودگردان فلسطینی فاسد است/اسرائیلی ها از یکپارچه شدن با فلسطین نگرانند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ترامپ نه چیزی از معامله قرن می داند نه در آن مشارکت دارد!
اخبار اصلی خاورمیانه

ترامپ نه چیزی از معامله قرن می داند نه در آن مشارکت دارد!

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ایران با امریکا تا زمان انتخابات مذاکره نمی کند
اخبار اصلی آمریکا

ایران با امریکا تا زمان انتخابات مذاکره نمی کند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...

ترامپ می خواهد در دور دوم نظام امریکا را عوض کند
اخبار اصلی آمریکا

ترامپ می خواهد در دور دوم نظام امریکا را عوض کند

دیپلماسی ایرانی: امسال دیپلماسی ایرانی دهمین سال از یادداشت های متوالی سرکیس نعوم را متفاوت از سال های گذشته منتشر ...