سرکیس نعوم

سرکیس نعوم


سركيس نعوم، نويسنده و روزنامه نگار مشهور لبناني ويكي از ستون نويسان روزنامه النهار است. وی در سال 2011 جایزه جهانی جبران خلیل جبران را در استرالیا دریافت کرد. به واسطه ارتباطاتش با مقام های امریکایی و سفرهای هر ساله اش به امریکا از روزنامه نگاران سرشناس عرب در امریکا محسوب می شود. وی در میان روزنامه نگاران عرب نیز از چهره های مورد احترام است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

نبرد تایوان آغاز جنگ اتمی است
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

نبرد تایوان آغاز جنگ اتمی است

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

بعید است طرح حمله به اوکراین کار نظامیان روسیه باشد
اخبار اصلی اروپا

بعید است طرح حمله به اوکراین کار نظامیان روسیه باشد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

عربستان با عادی سازی روابط با اسرائیل آبروی خود را نمی برد
اخبار اصلی خاورمیانه

عربستان با عادی سازی روابط با اسرائیل آبروی خود را نمی برد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

امریکا، مانع اصلی صادرات برق و گاز اردن و مصر به لبنان
اخبار اصلی خاورمیانه

امریکا، مانع اصلی صادرات برق و گاز اردن و مصر به لبنان

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

حمایت فرانسه از کمک به لبنان
خاورمیانه انتخاب سردبیر

حمایت فرانسه از کمک به لبنان

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

عربستان در هیچ حالتی نمی تواند حزب الله را نادیده بگیرد
اخبار اصلی خاورمیانه

عربستان در هیچ حالتی نمی تواند حزب الله را نادیده بگیرد

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

حساب ویژه صندوق بین المللی پول روی جایگاه اجتماعی حزب الله
خاورمیانه انتخاب سردبیر

حساب ویژه صندوق بین المللی پول روی جایگاه اجتماعی حزب الله

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

لبنان، یونان و اردن و مصر نیست
خاورمیانه انتخاب سردبیر

لبنان، یونان و اردن و مصر نیست

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...

قصه پرغصه مذاکرات لبنان با صندوق بین المللی پول
اخبار اصلی خاورمیانه

قصه پرغصه مذاکرات لبنان با صندوق بین المللی پول

دیپلماسی ایرانی: پس از وقفه ای یک ساله، امسال با تماس هایی که با سرکیس نعوم، روزنامه نگار مشهور لبنانی ...