جلال خوش چهره

جلال خوش چهره

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

اروپا به جای عمل به تعهدات گستاخی می‌کند
پرونده هسته ای نگاه ایرانی

اروپا به جای عمل به تعهدات گستاخی می‌کند

جلال خوش ‌چهره دیپلماسی ایرانی: ایران گام پنجم را در کاستن از تعهدات برجامی خود برداشت. به‌این ترتیب ایران، از این پس ...

وقت تنگ ایران و امریکا
اخبار اصلی آمریکا پرونده هسته ای

وقت تنگ ایران و امریکا

دیپلماسی ایرانی: وقت تنگ است؛ هم برای تهران و هم واشنگتن. دو طرف تا زمان باقی است باید تکلیف پرونده اختلاف‌ها ...

تلاش برای بی اعتبار کردن روحانی در آستانه سفر به ژاپن برای چیست؟
اخبار اصلی آسیا و آفریقا

تلاش برای بی اعتبار کردن روحانی در آستانه سفر به ژاپن برای چیست؟

دیپلماسی ایرانی: انتشار شایعه استعفای رئیس جمهوری از مقام خود آن‌هم در آستانه سفر به توکیو نمی‌تواند بیرون از دایره تنگ‌نظری‌های ...

فاصله ایران و امریکا تا گفت‌وگو
پرونده هسته ای نگاه ایرانی

فاصله ایران و امریکا تا گفت‌وگو

دیپلماسی ایرانی: مثل همیشه، در لحظات حساس و افزایش تنش و خطر بروز رویارویی مستقیم میان ایران و امریکا، یک ...

ناآرامی‌های عراق در حاشیه امنیت ایران
نگاه ایرانی خاورمیانه

ناآرامی‌های عراق در حاشیه امنیت ایران

دیپلماسی ایرانی: اوضاع آشفته عراق دو وجه دارد: نارضایتی عمومی از دولت ضعیف، فساد فراگیر، نخبگان فاسد، فرقه‌گرایی، جنگ قدرت ...

سر ریز کاسه صبر تهران
پرونده هسته ای نگاه ایرانی

سر ریز کاسه صبر تهران

دیپلماسی ایرانی: تنش در روابط ایران و امریکا بدون تغییر باقی مانده است. این وضع در نگاه تهران تابعی از ...

نسل جوان خاورمیانه
اخبار اصلی خاورمیانه

نسل جوان خاورمیانه

جلال خوش‌چهره دیپلماسی ایرانی: نسل جوان خاورمیانه و مطالباتشان را باید به رسمیت شناخت؛ چه در عراق، چه در الجزایر، چه در ...

سرنوشت محتوم ارتش ترکیه
نگاه ایرانی خاورمیانه

سرنوشت محتوم ارتش ترکیه

دیپلماسی ایرانی: «رجب طیب اردوغان» شنیده که وقتی آهن داغ است باید پتک را کوبید، اما به این تجربه تاریخی توجه ...

جوانانی که فقط می‌خواهند زندگی کنند
نگاه ایرانی خاورمیانه

جوانانی که فقط می‌خواهند زندگی کنند

دیپلماسی ایرانی: اعتراض جوانان عراقی در بستری از واقعیت‌های جاری قابل تفسیر و تحلیل است. مطالبات آنان را باید فارغ ...