صادق ملکی

صادق ملکی


صادق ملکی، کارشناس، استراتژیست و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی است.

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

روابط تهران – باکو و ضرورت عبور از ذهنیت تاریخی
اخبار اصلی

روابط تهران – باکو و ضرورت عبور از ذهنیت تاریخی

در میان همسایگان ایران، آذربایجان جایگاه خاص برای ایران دارد. این جایگاه خاص حاصل گذشته تاریخی مشترک دو کشور می‌باشد ...

نگاهی به برکناری فرمانده امریکائی جنگ افغانستان
اخبار اصلی

نگاهی به برکناری فرمانده امریکائی جنگ افغانستان

تغییر تاکتیک جنگ در افغانستان از سوی مک کریستال نیز از درک وی از این شرایط ناشی شده بود. تحول ...

مظلومیت در داخل، مقبولیت در خارج
باشگاه خوانندگان

مظلومیت در داخل، مقبولیت در خارج

 در روزهایی که برخی از دوستان گذشته شریعتی نیز او را به نقد کشیده و زیر سئوال می‌برند، سخن گفتن ...

نگاه به گفتگوی تمدنها از زاویه ای دیگر
گفتگو

نگاه به گفتگوی تمدنها از زاویه ای دیگر

تئوری های سیاسی در واقع بسترساز اهداف استراتژیک بوده و طرح این تئوری ها در حکم نقشه راه برای دستیابی ...

معادلات عراق در گذشته ، حال و آینده
گفتگو

معادلات عراق در گذشته ، حال و آینده

سرزمین عراق تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است .این تاریخ پر تلاطم سبب پدیدار شدن بستر سیاسی–اجتماعی پیچیده‌ای در ...

هلال شیعی در دایره اهل تسنن
اخبار اصلی

هلال شیعی در دایره اهل تسنن

انتخابات عراق و نتایج و مباحث مربوط به آن سبب گردیده است که برخی از محافل دوباره روی هلال شیعی ...

به بهانه تخلیه منطقه سبز بغداد
اخبار اصلی

به بهانه تخلیه منطقه سبز بغداد

امریکائیان با تخلیه منطقه سبز بغداد از نیروهای خود، برقراری امنیت آن را بر عهده نیروهای عراقی واگذار کردند. این ...

روسیه و رفتار آن درقبال ایران
اخبار اصلی

روسیه و رفتار آن درقبال ایران

همانگونه که انسانها در مواجه با سختی‌ها رفتار اطرافیان را فراموش نمی‌کنند، ملت ها و کشورها نیز در بحران ها ...

عراق و لزوم درک تغییر معادله قدرت
گفتگو

عراق و لزوم درک تغییر معادله قدرت

معادلات قدرت در گذشته نزدیک اگر مطابق با واقعیت یک کشور نباشد، تلاش برای رسیدن به آن نه فقط انعکاس ...