شیرین هانتر

شیرین هانتر

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

حضور بازیگران منطقه در مذاکرات هسته ای فراخوان «شکست» است
اخبار اصلی آمریکا پرونده هسته ای خاورمیانه

حضور بازیگران منطقه در مذاکرات هسته ای فراخوان «شکست» است

دیپلماسی ایرانی: امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، جمعه گذشته در مصاحبه با العربیه گفت که عربستان سعودی باید در هر ...