طلا تسلیمی

طلا تسلیمی


عضو هیات تحریریه دیپلماسی ایرانی

فعالیت‌ها

اخبار - نویسنده خبر

قاعده مرگ خنده‌آفرینان پاریس
اخبار اصلی اروپا

قاعده مرگ خنده‌آفرینان پاریس

دیپلماسی ایرانی: القاعده در شبه جزیره عرب (شاخه القاعده فعال در یمن و عربستان سعودی) مسئولیت حمله به دفتر هفته ...