User Image

فهمی هویدی

وقتی‌ رسانه‌ها حقیقت را پنهان می‌کنند

وقتی‌ رسانه‌ها حقیقت را پنهان می‌کنند

دیپلماسی ایرانی: سخت ترین سوالی که ذهن یک مصری را از زمان آغاز «انقلاب ژانویه» تا کنون به خود مشغول ...

سفر ترامپ فقط به سود اسرائیل بود

سفر ترامپ فقط به سود اسرائیل بود

دیپلماسی ایرانی: سفر رئیس جمهوری امریکا به عربستان سعودی بسیار ما را نگران می کند و هیچ چیز اطمینان بخشی ...